Grammar Marathon

Scrierea și vorbirea corectă din punct de vedere gramatical este o dovadă a profesionalismului și a calității serviciilor oferite. În cadrul workshopului Grammar Marathon, cursanții vor participa la diverse dialoguri în contexte profesionale, la activități educaționale interactive și își vor aprofunda cunoștințele de scriere în limba engleză.

Pe lângă comunicare orală cu clienții și colegii vorbitori de engleză, un rol semnificativ îl joacă comunicare prin intermediul e-mailurilor. Profesorul desemnat dvs. va pune accentul pe asimilarea regulilor gramaticale și pe folosirea corectă a timpurilor în limba engleză.

La fel ca și în celelalte workshopuri, în Grammar Marathon partea teoretică joacă un rol secundar. Cursanții își vor consolida cunoștințele obținute la lecții prin intermediul exercițiilor practice. Cele mai importante teme sunt: modurile și timpurile verbelor, prepozițiile, frazele condiționale și conectorii.

De asemenea, un rol semnificativ îl joacă idiomurile, proverbele și locuțiunile verbale. Cunoașterea acestor termeni din domeniul profesional ajută la înțelegerea și, respectiv, la explicarea mai eficientă a unei idei. Pe lângă aceasta, cunoașterea proverbelor și idiomurilor specifice culturii engleze sau americane familiarizează angajații cu vasta cultură a clienților, ceea ce contribuie la crearea unor relații mai apropiate.

Companii care învață engleza cu Burlington English

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington