Notificare privind confidențialitatea și protecția datelor

În cadrul companiei Burlington English S.R.L. suntem dedicați respectării și protejării confidențialității și a datelor dumneavoastră personale. Înțelegem că sunteți informați și interesați în ceea ce privește propriile interese de confidențialitate, de aceea tratăm aceste aspecte cu seriozitate.

Această notificare descrie informațiile pe care Burlington English le colectează despre dumneavoastră, cum folosim și protejăm aceste informații, posibilele alegeri pe care le puteți opta privitoare la cum folosim aceste informații.

Recunoaștem faptul ca această politică de informare este o responsabilitate continuă, și astfel vom actualiza și reglementa din când în când această Notificare. De aceea vă rugăm să verificați pagina noastră web https://www.burlingtonenglish.ro în mod ocazional pentru a vă asigura că veți cunoaște și veți fi de acord cu oricare schimbări.

1. Cine suntem?

Burlington English S.R.L. este o companie instituită conform legilor din Romania, cu sediul social în București, strada Calea Moșilor, nr. 158, intrarea B, etajul 2, ap. 2A, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul J40/5918/2018 și codul unic de înregistrare nr. 39268468, adresă de email: privacy@burlingtonenglish.ro sau la număr de telefon: 0720 055 445. (va fi denumită în continuare ca „Burlington English”).

Burlington English oferă cursuri persoanelor fizice (adulți și copii) și companiilor atât în cadrul sesiunilor unu la unu, cât și a celor de grup. Metoda noastră Smart English reprezintă o combinație de lecții individuale și ședințe de grup, la care se adaugă un software de ultimă generație al Burlington English. Principalul nostru obiectiv este de a le oferi clienților noștri cea mai bună experiență de învățare a limbii engleze, simultan adresării cerințelor individuale specifice fiecărui cursant și depunerii unor eforturi constante pentru ca fiecare dintre participanții cursurilor noastre să reușească.

2. Ce tipuri de informații sunt colectate de la dumneavoastră?

Burlington English procesează următoarele date cu caracter personal:

2.1. Nume. Colectăm numele oferite (prenumele, numele de familie) oferite de clienții noștri, reprezentanții / angajații entităților legale care stabilesc o relație contractuală cu Burlington English, dar și ale contactelor în momentul în care își exprimă interesul cu privire la serviciile noastre, de cei care se abonează la newsletter, sau  participă la oricare dintre concursurile noastre.

2.2. Adresă de email. Colectăm adresele de email ale clienților noștri, reprezentanților / angajaților entităților legale care intră în relații contractuale cu Burlington English, și ale contactelor când își exprimă interesul cu privire la serviciile noastre, sau când se abonează la newsletter, sau participă la oricare dintre competițiile noastre.

2.3. Adresă. Colectăm adresele poștale ale clienților și reprezentanților / angajaților entităților legale care intră în relații contractuale cu Burlington English în scopul facturării, și ale clienților care au comandat produse sau servicii.

2.4. Număr de telefon. Colectăm numerele de telefon ale clienților pentru a le putea oferi mai bine serviciile noastre, precum și cele ale reprezentanților / angajaților entităților legale care intră în relații contractuale cu Burlington English pentru derularea relației contractuale.

2.5. Date IT. Colectăm în mod anonim date despre adresele IP, sistemele de operare sau informațiile despre browser ale vizitatorilor paginii noastre web pentru a le putea furniza servicii.

2.6. Numele părinților. Colectăm numele oferite (prenume, nume de familie) ale părinților când aceștia își exprimă interesul referitor la serviciile noastre, sau când se abonează la newsletter, sau participă la una dintre competițiile noastre, sau achiziționează servicii în numele copiilor acestora, sub vârsta de 18 ani.

2.7. Semnătura. Colectăm semnăturile clienților sau reprezentanților / angajaților entităților legale care intră în relații contractuale cu Burlington English.

2.8. Instrucțiuni și plăți efectuate: Este posibil să colectăm informații suplimentare procesate în contextul relației contractuale cu Burlington English sau transmise în mod voluntar de dumneavoastră către Burlington English.

2.9. Detalii despre vizitele dumneavoastră la sediile noastre. Colectăm detalii despre modalitățile în care interacționați cu noi (cereri formale, plângeri, recomandări, etc.)

2.10. Încercăm să scădem la minim riscul la libertățile dumneavoastră prin faptul că nu colectăm sau stocăm informații sensibile despre dumneavoastră.

3. De unde obținem informațiile?

Obținem informații despre dumneavoastră din următoarele surse:

 • direct de la dumneavoastră (persoana vizată) în momentul folosirii paginii noastre web – de exemplu: când ne contactați referitor la produse și servicii, când vă abonați la newsletter, când semnați un contract, când completați un abonament personal pentru a vă personaliza cursurile conform cerințelor dumneavoastră, sau când completați formularele disponibile pe diverse platforme și/sau pagini web de social media ( de exemplu LinkedIn) pentru a ne contacta în scopuri comerciale.
 • de la societatea reprezentată de persoana vizată sau unde persoana vizată își desfășoară activitatea.
 • din bazele de date publice ale autorităților statului (de exemplu Ministerul de Finanțe, Oficiul Comerțului, Ministerul de Justiție, etc).
 • Este posibil să obținem informații despre dumneavoastră din alte surse sau de la terțe părți.

Nu vindem nimănui datele dumneavoastră cu caracter personal și le partajăm doar cu unii dintre furnizorii noștri sau cu societățile din grupul nostru care ajută la facilitarea furnizării serviciilor noastre către dumneavoastră, conform celor menționate mai jos.

4. Cum folosim (procesăm) informațiile?

Folosim informațiile dumneavoastră în următoarele scopuri:

4.1. Furnizarea de servicii. Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi cele mai potrivite cursuri de învățare a limbii engleze și pentru a vă furniza cele mai bune servicii, incluzând, dar nu limitându-se la trimiterea de informații referitoare la programări, schimbări ale orarului, confirmări de plăți, etc.

4.2. Marketing și/ sau alte acțiuni de promovare, precum este newsletter-ul pe care îl trimitem periodic tuturor abonaților noștri. În fiecare e-mail ce conține acest newsletter oferit de noi, este afișat un link destinat dezabonării în cazul în care doriți să nu îl mai primiți.

4.3. Scopuri comerciale. Procesăm informațiile pe care ni le-ați oferit (de exemplu prin intermediul formularelor disponibile pe diferite platforme și/sau rețele sociale), pentru a vă putea contacta și propune posibilități de cooperare.

4.2. Activități de marketing și/ sau alte acțiuni de promovare, cum ar fi newsletter-ul, pe care îl trimitem periodic tuturor abonaților noștri. În cadrul fiecărui e-mail care conține newsletter-ul nostru, este furnizat un link de renunțare (opt-out) în cazul în care nu mai doriți să îl primiți.

5. Care este temeiul nostru juridic pentru procesare?

5.1. Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ce sunt folosite pentru furnizarea serviciilor noastre, este bazată pe executarea și îndeplinirea unui contract.

5.2. Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ce sunt folosite în scopuri de marketing și/ sau alte acțiuni de promovare, este bazată pe consimțământul dumneavoastră.

5.3. Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul emiterii facturii este bazată pe obligația legală.

5.4. Dacă și când vă vom procesa informațiile în baza intereselor noastre legitime, vă vom comunica în mod clar și complet acest lucru, și vă vom oferi explicații despre contextul și detaliile relevante ale acestor acțiuni.

6. Pentru cât timp și unde vă stocăm informațiile cu caracter personal?

6.1. Reținem informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru întreaga durată a relației noastre de afaceri, și pentru cât este necesar îndeplinirii scopurilor menționate anterior. Stocăm date specifice referitoare la clienții noștri atât timp cât este necesar pentru a ne putea îndeplini obligațiile de a păstra înregistrări exacte pentru autoritățile fiscale sau alte autorități administrative, dar și pentru a putea asigura drepturile legale aparținând Burlington English.

6.2. Stocăm informații despre abonații la newsletter (și/sau alte acțiuni de promovare) până când abonatul de acest tip arată că el/ea nu mai dorește să primească newsletter-ul (și sau alte materiale promoționale).

6.3. Pentru mai multe informații despre unde și pentru cât timp sunt stocate informațiile dumneavoastră cu caracter personal, și pentru mai multe detalii despre drepturile dumneavoastră referitoare la ștergerea și la portabilitate, vă rugăm să ne contactați la privacy@burlingtonenglish.ro.

7. Ce măsuri de siguranță am luat pentru a vă proteja informațiile?

Când ne oferiți informațiile dumneavoastră cu caracter personal, luăm măsuri pentru a ne asigura că acestea sunt procesate/tratate în siguranță. Pentru a ajuta la protejarea confidențialității informațiilor dumneavoastră păstrăm măsuri de siguranță fizice, tehnice și administrative. Actualizăm și testăm în permanență tehnologia noastră de securitate. Restricționăm accesul la informațiile dumneavoastră doar la acei angajați care trebuie să le cunoască pentru a vă oferi  beneficii sau servicii. În plus, ne instruim angajații cu privire la importanța confidențialității și a menținerii confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră. Ne angajăm să luăm măsuri disciplinare adecvate pentru a pune în aplicare responsabilitățile angajaților noștri în materie de confidențialitate.

Printre altele, am implementat următoarele măsuri și proceduri menite să protejeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării acestora:

 • Control de acces electronic la sistemele noastre
 • Control de acces fizic
 • Data Transfer Control
 • Control de acces intern (permisiuni pentru drepturile utilizatorului de a avea acces la și modifica datele)
 • Scanări zilnice pentru vulnerabilități
 • Îndepărtare automată a malware
 • Web Application Firewall
 • Protecție Basic DDos
 • Advanced Website Acceleration

Încercăm să implementăm toate măsurile posibile astfel încât breșele de securitate să fie detectate încă din stadii incipiente și raportate imediat dumneavoastră și autorităților de supervizare.

8. Când și cum împărtășim informații cu alții?

Ne bazăm pe furnizori de servicii terțe părți pentru a  efectua o varietate de operațiuni comerciale în numele nostru, incluzând formularele disponibile pe diverse platforme și/sau pagini web de social media (de exemplu LinkedIn), pe care dumneavoastră le completați pentru a ne putea contacta în scopuri comerciale. Procedând astfel, este posibil să fie necesară partajarea informațiilor dumneavoastră cu ei. Le oferim, furnizorilor noștri de servicii, doar datele de care aceștia au nevoie pentru a efectua serviciile cerute, și le solicităm să protejeze aceste informații și să nu le folosească în orice alte scopuri. Este posibil ca informațiile adunate de la dumneavoastră să fie păstrate în una sau mai multe baze de date găzduite de terțe părți în interiorul/sau în afara Uniunii Europene. Aceste terțe părți nu utilizează și nu au acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal în niciun alt scop decât păstrarea și recuperarea în cloud. Angajăm terțe părți pentru a vă trimite informații prin poștă sau pentru a vă livra produse, inclusiv cărți pe care le-ați cumpărat sau materiale de la un sponsor de eveniment.

De asemenea, în desfășurarea activităților noastre și pentru a  putea livra reclame țintite, crește accesările paginii noastre web, atrage noi clienți și analiza date despre statistică și performanțe, cooperăm cu Facebook și îi folosim instrumentele speciale dedicate afacerilor.  În acest context, este posibil să colectăm și să transferăm spre Facebook – ambele acționând în calitate de controlori comuni – date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, și în particular, date deja cunoscute de Facebook precum nume de utilizator, adrese de email, și numere de telefon, care ne permit să folosim în mod eficient instrumentele menționate mai sus. Pentru a putea stabili relația dintre noi și obligațiile noastre în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor un Addendum Comun al Controlorilor este în vigoare conform căruia, pe de o parte, suntem responsabili pentru furnizarea acestor informații, pe de altă parte, Facebook este responsabil pentru îndeplinirea oricăror cereri  legate de datele cu caracter personal pe care le păstrează. În orice caz, mai multe informații privitoare la protecția oferită de Facebook datelor cu caracter personal, dar și exercitarea drepturilor dumneavoastră relevante este disponibilă în Facebook Privacy Notice la https://www.facebook.com/about/privacy.

9. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita accesul la toate informațiile dumneavoastră cu caracter personal pe care le păstrăm.

De asemenea, aveți dreptul de a:

9.1. Corecta date cu caracter personal greșite sau să le ștergeți în anumite circumstanțe.

9.2. Restricționa sau a vă opune procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

9.3. Primi informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a le putea folosi în alte părți.

9.4. În cazul în care procesăm informațiile dumneavoastră pe bază de consimțământ, aveți de asemenea dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, însă această acțiune nu afectează legalitatea prelucrării înainte de data la care v-ați retras consimțământul.

În final, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Dacă nu știți cine este autoritatea la care puteți apela, nu ezitați să ne contactați și vă vom ajuta.

10. Transferul informațiilor în afara Uniunii Europene

Este posibil ca informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră să fie transferate sau procesate în afara Uniunii Europene. Astfel de transfere pot avea loc doar dacă cerințele specifice ale Articolului 44 et seq. din GDPR sunt îndeplinite pentru a asigura un nivel adecvat de protecție în fiecare caz în parte. În mod particular, colectăm și transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar: cu consimțământul dumneavoastră; pentru a executa un contract cu dumneavoastră; sau pentru a îndeplini un interes legitim al Burlington English într-o manieră care nu vă va contrabalansa drepturile și libertățile. Burlington English depune eforturi pentru a aplica măsurile de siguranță corespunzătoare protejării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a le folosi doar în mod conform relației dumneavoastră cu noi, și cu practicile specificate în această Notificare.

11. Cookies

Folosim cookies (fișiere text de dimensiuni reduse, plasate în dispozitivul dumneavoastră) și web beacons pentru a oferi paginile noastre web și serviciile noastre online, și pentru a putea colecta informații. Fișierele de tip cookie ne permit, printre altele, să stocăm preferințele și setările dumneavoastră, să oferim reclame de interes, și să analizăm modalitatea în care paginile noastre web și serviciile noastre funcționează.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie de pe acest site, vă rugăm să accesați următorul link.

12. Cum ne puteți contacta?

Ne puteți contacta referitor la orice întrebări aveți despre procesarea informațiilor dumneavoastră, sau despre cum folosim fișierele de tip cookie, la privacy@burlingtonenglish.ro sau la numărul de telefon: 0720 055 445.

13. Informații despre versiune – Schimbări și Actualizări

Această notificare a fost actualizată ultima dată în Noiembrie 2022.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Notificare în orice moment, din orice motiv, fără a vă anunța în prealabil, cu excepția publicării pe pagina noastră web a Notificării privind confidențialitatea și protecția datelor modificate. Este posibil să trimitem prin e-mail memento-uri periodice cu privire la modificările și actualizările acestei Notificări, dar ar trebui să verificați frecvent pagina noastră web pentru a vedea Notificarea privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare.

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington