Adjective în engleză

Cuprins:

Adjectivele comparative

Folosim adjectivele comparative atunci când comparăm două lucruri, obiecte sau evenimente.

The blue suit is cheaper than the brown suit. (= Costumul albastru este mai ieftin decât costumul maro.)

The brown shirt is nicer thanthe blue shirt. (= Cămașa maro este mai drăguță decât cămașa albastră.)

Adăugăm -ER adjectivelor formate dintr-o singură silabă și adăugăm cuvântul THAN (= decât) după adjectiv.

cheap – cheaper than (= ieftin – mai ieftin decât)

Când adjectivul se termină deja în –E, adăugăm doar –R.

nice – nicer than (drăguț – mai drăguț decât)

Când adjectivul se termină în consoană – vocală – consoană, dublăm ultima consoană și adăugăm –ER.

thin – thinner than (= slab – mai slab decât)

Când adjectivul se termină în Y, schimbăm Y în I și adăugăm –ER.

pretty – prettier than (= drăguț – mai drăguț decât)

happy – happier than (= fericit – mai fericit decât)

Folosim MORE (= mai) + adjectiv + THAN (= decât) cu adjectivele care au 3 sau mai multe silabe sau cu adjectivele care au 2 silabe și nu se termină în Y.

casual – more casual than (= lejer – mai lejer decât)

elegant – more elegant than(= elegant – mai elegant decât)

famous – more famous than (= cunoscut – mai cunoscut decât)

Forme neregulate

good – better than (mai bun decât)

bad – worse than (mai rău decât)

Gradul superlativ

Folosim comparativul atunci când comparăm trei sau mai multe persoane, lucruri sau evenimente.

Karen is the nicest in our office. (= Karen este cea mai drăguță din biroul nostru.)

Frank is the tallest person in our family. (= Frank este cea mai înaltă persoană din familia noastră.)

Adăugăm –EST adjectivelor formate dintr-o singură silabă și punem cuvântul THE înaintea adjectivului.

cheap – the cheapest (= ieftin – cel mai ieftin)

Când adjectivul se termină deja în –E, adăugăm doar –ST.

nice – the nicest (drăguț – cel mai drăguț)

Când adjectivul se termină în consoană – vocală – consoană, dublăm ultima consoană și adăugăm –EST.

thin – the thinnest (= subțire – cel mai subțire)

Când adjectivul se termină în Y, schimbăm Y în I și adăugăm –EST.

pretty – the prettiest (= drăguț – cel mai drăguț)

Folosim THE MOST (= cel mai) + adjectiv cu adjectivele care au 3 sau mai multe silabe sau cu adjectivele care au 2 silabe și nu se termină în Y.

expensive – the most expensive (= scump – cel mai scump)

exciting – the most exciting (= incitant – cel mai incitant)

famous – the most famous (= cunoscut – cel mai cunoscut)

Forme neregulate:

good – the best (= bun – cel mai bun)

bad – the worst (= rău – cel mai rău)

TOO/ENOUGH

Folosim TOO + adjectiv pentru a descrie ceva ce este prea mult sau prea puțin față de ceea ce ar fi necesar sau de dorit.

This apartment is too small. (= Acest apartament este prea mic.)

The rent is too high. (= Chiria este prea mare.)

Folosim adjectiv + ENOUGH pentru a descrie ceva care este suficient sau necesar.

The kitchen is big enough. (= Bucătăria este suficient de mare.)

The built-in closets are roomy enough. (= Dulapurile incluse sunt suficient de spațioase.)

Folosim NOT + adjectiv + ENOUGH pentru a descrie ceva care este mai puțin decât ar fi de dorit sau necesar.

The master bedroom is not big enough. (= Dormitorul principal nu este suficient de mare.)

Adjectivele pronominale nehotărâte care determină substantive numărabile sau nenumărabile

Substantivele numărabile sunt substantive care se pot număra. Aceste substantive au atât formă de singular, cât și formă de plural.

Substantivele nenumărabile sunt substantive care nu se pot număra. Aceste substantive au doar formă de singular.

Putem folosi următoarele adjective pronominale nehotărâte cu substantive, atunci când numărul sau cantitatea exactă este necunoscută sau neimportantă.

Adjectivele pronominale nehotărâte care determină substantive numărabile

Adjectivele pronominale nehotărâte care determină substantive nenumărabile

some/any (= niște/niciun)some/any
a lot of/lots of (= mulți)a lot of/lots of
many (= mulți)much
a few (= puțini)a little
How many? (= Câți?)How much?
fewer (= mai puțini)less
enough (= destui)enough
too many (= prea mulți)(too much

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat​

AS…AS/THE SAME AS

Folosim AS + adjectiv + AS sau THE SAME AS atunci când comparăm două lucruri și vrem să arătăm că nu este nicio diferență între ele.

This coffee table is as big as that coffee table. (= Această măsuță de cafea este la fel de mare ca acea măsuță de cafea.)

This coffee table is the same as that coffee table. (= Această măsuță de cafea este la fel ca acea măsuță de cafea.)

Folosim NOT AS + adjectiv + AS sau NOT THE SAME AS atunci când comparăm două lucruri și vrem să arătăm că este o diferență între ele.

This coffee table is not as big as that coffee table. (= Această măsuță de cafea nu este la fel de mare ca acea măsuță de cafea.)

This coffee table is not the same as that coffee table. (= Această măsuță de cafea nu este la fel ca acea măsuță de cafea.)

Uneori adăugăm un substantiv după cuvântul SAME.

The walls in our apartment are the same colour as the walls in Victoria’s apartment. (= Pereții din apartamentul nostru sunt aceiași culoare precum pereții din apartamentul Victoriei.)

The mirror in this store is not the same size as the mirror in that store. (= Oglinda din acest magazin nu este de aceeași mărime precum oglinda din acel magazin.)

SIMILAR TO/LIKE/DIFFERENT FROM

Atunci când comparăm lucruri, putem folosi expresiile SIMILAR TO (= asemănător cu), LIKE (= precum) sau DIFFERENT FROM (= diferit de).

Folosim SIMILAR TO și LIKE atunci când vrem să arătăm că lucrurile pe care le comparăm au ceva în comun.

This mirror is similar to the one we have at home. (= Această oglindă este asemănătoare cu cea pe care o avem acasă.)

This mirror is like the one we have at home. (= Această oglindă este precum cea pe care o avem acasă.)

Folosim DIFFERENT FROM atunci când vrem să arătăm că lucrurile pe care le comparăm nu sunt la fel.

This mirror is different from the one we have at home. (= Această oglindă este diferită de cea pe care o avem acasă.)

2.4.1

ADJECTIVE POSESIVE (1)
Folosim adjectivele posesive pentru a arăta posesia.
Pronume personalPronume posesiv
(singural și plural, masculin și feminin)
I (eu)my (al meu/a mea/ai mei/ale mele)
you (tu)your (al tău…)
he (el)his (al lui…)
she (ea)her (al ei…)
it (el/ea)its (al ei/ al lui…)
we (noi)our (al nostru…)
you (voi)your (al vostru…)
they (ei/ele)their (al lor…)

I am a student. These are my books. (Eu sunt student. Acestea sunt cărțile mele.)

He is a student. This is his classroom. (El este student. Aceasta este clasa lui.)

They are students. These are their books. (Ei sunt studenți. Acestea sunt cărțile lor.)

We are students. This isn’t our classroom. (Noi suntem studenți. Aceasta nu este clasa noastră.)

2.4.3

ADJECTIVELE POSESIVE (2)

What’s (Care este)

Is this (Este aceasta)

my (mea)

address? (adresa)

your (ta)
his (lui)
her (ei)
its (lui/ei)

Are these (Sunt acestea)

our (noastre)

books? (cărțile)

your (voastre)
their (lor)

What’s his address? (Care este adresa lui?)

Is this your book? (Este aceasta cartea ta?)

Are this our books? (Sunt acestea cărțile noastre?)

3.6.1

ADJECTIVELE

Adjectivele se poziționează înaintea substantivului și după verbul A FI.

Rosa has brown eyes. (Rosa are ochii căprui.)

Rosa’s eyes are brown. (Ochii Rosei sunt căprui.)

1.2.3

ADJECTIVE POSESIVE
Pronume personalPronume posesiv
(singural și plural, masculin și feminin)
I (eu)my (al meu/a mea/ai mei/ale mele)
you (tu)your (al tău…)
he (el)his (al lui…)
she (ea)her (al ei…)
it (el/ea)its (al ei/ al lui…)
we (noi)our (al nostru…)
you (voi)your (al vostru…)
they (ei/ele)their (al lor…)

I am a tour guide. This is my group. (Sunt ghid. Acesta este grupul meu.)

She is a tour guide. This is her group. (Ea este ghid. Acesta este grupul ei.)

We are tour guides. These are our guidebooks. (Noi suntem ghizi. Acestea sunt ghidurile noastre de călătorie.)

burlington cursuri engleza online

Învață Engleză online

Învață limba engleză împreună cu o echipă competentă și motivată. Oferim lecții de limba engleză pentru toate nivelurile. Noi te vom ajuta să alegi cursul potrivit pentru tine.

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington