Verbele în engleză

Verbele în limba engleză sunt cuvinte ce exprimă acțiuni sau descriu ce se întâmplă la un anumit moment.  
Ele iau multe forme diferite în funcție de subiectele lor, de timpul la care se referă, precum și în funcție de ideia pe care dorim să o exprimăm. 

Cunoaștem 2 categorii principale de verbe: verbele regulate și verbele neregulate în engleză. 
VeRbele auxiliare în engleză: „be” „can”„have”, „has” și „had” alcătuiesc o altă categorie importantă.

Conjugarea verbelor în limba engleză se face în funcție de persoană și timp. Învățarea conjugării verbelor îți extinde capacitatea de a vorbi, oferindu-ți posibilitatea de a crea propoziții complexe și corecte din punct de vedere gramatical.

Cuprins:

Verbele statice

Verbele statice descriu stări, nu acțiuni. Le folosim (de obicei) la Prezentul Simplu, chiar dacă ele se petrec „acum”. Unele dintre aceste verbe sunt:

Emoții: like (= a-i plăcea), dislike (= a nu-i plăcea), love (= a iubi), hate (= a urî), need (= a avea nevoie), want (= a vrea)

Simțuri: see (= a vedea), feel (= a simți), hear (= a auzi), smell (= a mirosi), taste (= a gusta), sound (= a suna)

Procese cognitive: think (= a gândi), know (= a ști), understand (= a înțelege), remember (= a-și aminti), believe (= a crede), forget (= a uita), hope (= a spera), seem (= a părea)

Posesii: have (= a avea), own (= a poseda), belong to (= a aparține)

Măsurători: cost (= a costa), weigh (= a cântări)

Câteodată putem folosi verbele statice la Prezentul Continuu, dar cu o semnificație diferită.

I have a new bag. – posesie (= Am o geantă nouă.)

Dar:

I’m having lunch with my friends. – a lua masa (= Iau prânzul cu prietenii mei.)

Imperativele

Folosim imperativele pentru a le spune oamenilor ce să facă sau să dăm indicații, instrucțiuni, recomandări sau sfaturi.

Alcătuim imperativele folosind forma de bază a verbelor. Câteodată adăugăm cuvântul “te rog”.

Bring your report. (= Adu raportul.)

Please have a seat. (= Te rog, ia un loc.)

Pentru a alcătui forma negativă, adăugăm DON’Tîn fața formei de bază a verbului.

Don’t be late.

Don’t use the photocopier.

Unele verbele precum try (= a încerca), remember (= a-și aminti) și forget (= a uita) sunt urmate de infinitiv (TO + forma de bază a verbului).

Try to come on time. (= Încearcă să vii la timp.)

Remember to bring your report. (= Amintește-ți să aduci raportul.)

Don’t forget to turn off the computer. (= Nu uita să oprești calculatorul.)

Gerunziu (verb + ING)

Un gerunziu este un substantiv care are structura verb + ing.

Gerunziile pot fi folosite:

  • ca subiect al unei propoziții

Travelling is fun. (= A călători este distractiv.)

  • după anumite verbe și expresii

We all enjoy eating out. (= Tuturor ne place să mâncăm în oraș.)

I feel like watching TV. (= Am chef să mă uit la televizor.)

  • după prepoziții

She is interested in cooking. (= Mă interesează gătitul.)

I am tired of waiting for him. (= M-am săturat să-l aștept.)

Verbele și expresiile de mai jos pot fi urmate de gerunzii:

be/get used to (= a fi/a se obișnui cu)feel like (= a avea chef)keep (= a păstra, a ține)
can’t help (= a nu se putea abține)give up (= a renunța)miss (= a-i fi dor)
discuss (= a discuta)finish (= a termina)practice (= a exersa)
dislike (= a nu-i face plăcere)imagine (= a-și imagina)suggest (= a sugera)
enjoy (= a-i face plăcere)  

Infinitivele

(to + forma de bază a verbului)

Infinitivele sunt alcătuite din două cuvinte: to + forma de bază a verbului. Infinitivele pot fi folosite:

  • ca subiect al unei propoziții

To leave now would be a mistake. (= Să pleci acum ar fi o greșeală.)

  • după anumite verbe și expresii

He agreed to meet us tonight. (= A fost de acord să se întâlnească cu noi în seara asta.)

  • după anumite adjective (sad, lucky, ready, happy, etc.)

Daniel was happy to see me. (= Daniel a fost bucuros să mă vadă.)

  • după anumite substantive – decision (= decizie), attempt (= încercare), plan (= plan), promise (= promisiune)

Helen’s decision to quit her job was final. (= Decizia Elenei de a-și da demisia a fost definitivă.)

Verbele de mai jos pot fi urmate de infinitive:

afford (= a-și permite)decide (= a decide)prepare (= a pregăti)
agree (= a fi de acord)forget (= a uita)promise (= a promite)
appear (= a părea)hope (= a spera)want (= a vrea)
arrange (= a aranja)manage (= a reuși) 
attempt (= a încerca)plan (= a plănui) 

Următoarele verbe pot fi urmate atât de infinitiv, cât și de gerunziu, fără schimbarea sensului propoziției:

begin (= a începe)hate (= a urî)prefer (= a prefera)
can’t stand (= a nu suporta)like (= a-i plăcea)start (= a începe)
continue (= a continua)love (= a iubi)try (= a încerca)

They prefer watching movies in English. (= Ei preferă să urmărească filme în limba engleză.)

They prefer to watch movies in English.

Alte verbe pot fi urmate atât de infinitiv, cât și de gerunziu, dar se schimbă sensul propoziției.

He stopped eating meat last year. (= S-a oprit din a mai servi carne anul trecut.) – a încetat un obicei sau o acțiune

He stopped to eat a sandwich. (= S-a oprit ca să mănânce un sendviș.) – s-a oprit din ce făcea pentru a face altceva

Jason will never forget visiting Los Angeles. (= Jason nu va uita niciodată când a vizitat Los Angeles.) – nu va uita ceva ce a făcut în trecut

Jason always forgets to visit his grandmother. (= Jason mereu uită să-și viziteze bunica.) – uită să-și ducă la îndeplinire o îndatorire sau responsabilitate

They remember reading the reports. (= Ei își aduc aminte că au citit rapoartele.) – își aduc aminte că au făcut ceva în trecut

They remember to read the reports. (= Ei își aduc aminte să citească rapoartele.) – îți aduc aminte să facă ceva pe viitor

WOULD + LIKE/LOVE/ENJOY/HATE

Verbul modal WOULD, urmat de forma de bază a verbelor LIKE, LOVE, ENJOY și HATE, exprimă dorință sau intenție.

I would like to study computers. (= Mi-ar plăcea/Aș dori să învăț despre computere.)

I would like to be a receptionist. (= Mi-ar plăcea/Aș dori să fiu recepționer.)

He would enjoy studying cooking. (= Lui i-ar face plăcere să învețe despre gătit.)

They would hate to be chefs. (Lor nu le-ar plăcea deloc/Nu ar vrea să fie bucătari-șefi.)

Forme scurte:

I would enjoy – I’d enjoy (= Mi-ar face plăcere)

She would love – She’d love (= I-ar plăcea foarte mult)

Când alcătuim întrebări, ordinea cuvintelor se schimbă.

I would (I’d) like to apply for this job. (= Aș dori să aplic pentru acest job.)

Would you like to apply for this job?(Ați dori să aplicați pentru acest job?)

I would (I’d) hate to be a journalist.(Nu mi-ar plăcea deloc/Nu mi-aș dori să fie jurnalist.)

Would you hate to be a journalist? (Nu ți-ar plăcea deloc să fii jurnalist?)

De asemenea, folosim WOULD pentru a exprima invitații politicoase.

Would you like a cup of tea?(Vrei o cană de ceai?)

Yes, I would. I’d love a cup of tea.(Da, vreau. Mi-ar plăcea o cană de ceai foarte mult.)

Verbul TO BE (afirmativ, negative, interogativ)

TO BE – Verbul A FI – forma afirmativă
I (eu)am (sunt) 
You (tu)are (ești) 
He (el) a student. (student)
She (ea)is (este) 
It (el/ea – pentru obiecte și animale)  
We (noi)  
You (voi)are (suntem/sunteți/sunt)students. (studenți/-e)
They (ei/ele)  
TO BE – Verbul A FI – forma scurtă pozitivă
Forma lungă Forma scurtă
I am (eu sunt)I’m
You are (tu ești)You’re
He is (el este)He’s
She is (ea este)She’s
It is (el/ea este)It’s
We are (noi suntem)We’re
You are (voi sunteți)You’re
They are (el/ele sunt)They’re
Forma lungă Forma scurtă
What is (Care este)What’s
My name is (Numele meu este)My name’s

Atunci când vorbim, folosim de obicei forma scurtă.

TO BE – Verbul A FI – forma negativă
I (eu)am not (nu sunt) 
You (tu)are not/aren’t (nu ești) 
He (el) a teacher. (profesor/-oară)
She (ea)is not/isn’t (nu este) 
It (el/ea – pentru obiecte și animale)  
We (noi)  
You (voi)are not/aren’t (nu suntem/sunteți/sunt)students. (profesori/-oare)
They (ei/ele)  
Forma lungă Forma scurtă
I am not (eu nu sunt)I’m not
He is not (el nu este)He’s not/ He isn’t
We are not (noi nu suntem)We’re not/ We aren’t
TO BE – Verbul A FI – Întrebări de tip Da/Nu
Am (sunt)I (eu) 
Are (ești)you (tu) 
 he (el) 
Is (este)she (ea)from Spain? (din Spania)
 it (el/ea) 
 we (noi) 
Are (suntem/sunteți/sunt)you (voi) 
 they (ei/ele) 

Propoziție afirmativă: I am from Spain.

Întrebare: Am I from Spain?

Propoziție afirmativă: She is from Spain.

Întrebare: Is she from Spain?

Propoziție afirmativă: They are from Spain.

Întrebare: Are they from Spain?

TO BE – Verbul A FI – Întrebări de tip Da/Nu și răspunsuri scurte
Întrebări de tip Da/Nu Răspunsuri scurte
Am I from Spain?(Sunt eu din Spania?)Yes, you are. / No, you aren’t.
Are you from Spain? (Ești tu din Spania?)Yes, I am. / No, I’m not.
Is he from Spain? (Este el din Spania?)Yes, he is. / No, he isn’t.
Is she from Spain? (Este ea din Spania?)Yes, she is. / No, she isn’t.
Is it from Spain? (Este el/ea din Spania?)Yes, it is. / No, it isn’t.
Are we from Spain? (Suntem noi din Spania?)Yes, we are. / No, we aren’t.
Are you from Spain? (Sunteți voi din Spania?)Yes, you are. / No, we aren’t.
Are they from Spain? (Sunt ei/ele din Spania?)Yes, they are. / No, they aren’t.

LIKE/LOVE + VERB + ING

Folosim presentul simplu atunci când vorbim despre activități care ne plac sau pe care le iubim.

Forma pozitivăForma negativăÎntrebări de tip DA/NU
I like cooking. (Îmi place să gătesc.)
He loves dancing. (El iubește dansul.)
I don’t like cooking. (Nu îmi place să gătesc.)
He doesn’t love dancing. (El nu iubește dansul.)
Do you like cooking? (Îți place să gătești?)
Does he love dancing? (Iubește el dansul?)

Numele multor activități se formează prin adăugarea terminației -ING la verb.

Dacă verbul se termină în -E, îl eliminăm și adăugăm -ING.

dance (a dansa) – dancing (dans)

live (a trăi) – living (trai)

Dacă verbul se termină în consoană – vocală – consoană, dublăm ultima consoană și apoi adăugăm -ING. Dar nu dublăm w, x, y, z.

run (a alerga) – running (alergare)

shop (a face cumpărături) – shopping (cumpărături)

play (a juca) – playing (joc)

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat​

Verbul CAN

CAN

ABILITATE

Folosim verbul CAN pentru a vorbi despre abilitate. CAN este întotdeauna urmat de forma de bază a verbului pentru toate pronumele.

Forma pozitivă

I/You/He/She/It/We/You/They can work. (Pot/Poți/Poate/Putem/Puteți/Pot lucra.)

Forma negativă

I/You/He/She/It/We/You/They can’t work. (Nu pot/poți/poate/putem/puteți/pot lucra.)

Întrebări

Can I/you/he/she/it/we/you/they work? (Pot/Poți/Poate/Putem/Puteți/Pot lucra?)

Răspunsuri scurte

Yes, I/you/he/she/it/we/you/they can. (Da, pot/poți/poate/putem/puteți/pot.)

No, I/you/he/she/it/we/you/they can’t. (Nu, nu pot/poți/poate/putem/puteți/pot.)

CAN – ÎNTREBĂRI DE TIP WH-

Pentru a alcătui întrebări de tip WH- cu verbul CAN, adăugăm de obicei cuvântul cu WH- înaintea întrebării de tip DA/NU.

Can you help me? (Mă poți ajuta?)

When can you help me? (Când mă poți ajuta?)

When can we go to the bank? (Când putem merge la bancă?)

Where can I get a party dress? (Unde pot găsi o rochie de petrecere?)

How can I help you? (Cum vă pot ajuta?)

What can he cook? (Ce poate găti?)

Why can I go? (De ce pot merge?)

but:

Can Marco speak Italian? (Poate Marco să vorbească italiană?)

Who can speak Italian? (Cine poate să vorbească italiană?)

CAN – ALTE SITUAȚII DE UTILIZARE

Folosim CAN și ca să cerem permisiunea, pentru a formula o cerere sau o ofertă.

Permisiune

Can I use your phone? (Pot să folosesc telefonul tău?)

Cerere

Can I have a glass of water? (Poți să-mi dai un pahar cu apă?)

Ofertă

Can I take your coat? (Pot să vă iau haina?)

Verbele HAVE/HAS

Forma pozitivă și negativă

Folosim verbul HAVE/HAS pentru a vorbi despre posesii și familie. Folosim verbul HAVE cu pronumele I, YOU, WE, THEY. În propozițiile negative, adăugăm DO NOT/DON’T în fața verbului HAVE.

Forma afirmativă
I (eu)have (am/ai/avem/aveți/au)a pen. (un pix)
You (tu/voi)
We (noi)
They (ei/ele)
Forma negativă
I (eu)do not have/don’t have (nu am/ai/avem/aveți/au)a pen. (un pix)
You (tu/voi)
We (noi)
They (ei/ele)

HAVE/HAS – I, YOU, WE, THEY

Întrebări de tip DA/NU și răspunsuri scurte

Pentru a adresa întrebări de tip DA/NU cu pronumele I, YOU, WE, THEY, folosim DO și verbul HAVE.

Do I (Am eu)have a pen? (un pix) Yes, they do. (Da, au.)
No, they don’t. (Nu, nu au.)
you (Ai tu/Aveți voi)
we (avem noi)
they (Au ei/ele)

HAVE/HAS – HE, SHE, IT

Folosim verbul HAVE/HAS pentru a vorbi despre posesii și familie. Folosim verbul HAS cu pronumele HE, SHE, IT. În propozițiile negative, adăugăm DOES NOT/DOESN’T în fața verbului HAVE.

Forma afirmativă
He (el)has (are)pictures. (imagini)
She (ea)
It (el/ea)
Forma negativă
He (el)does not have
doesn’t (nu are)
pictures. (imagini)
She (ea)
It (el/ea)

HAVE/HAS – HE, SHE, IT

Întrebări de tip DA/NU și răspunsuri scurte

Pentru a adresa întrebări de tip DA/NU cu pronumele HE, SHE, IT, folosim DOES și verbul HAVE.

Doeshe (Are el)have a pen? (un pix) Yes, he does. (Da, are.)
No, he doesn’t. (Nu, nu are.)
she (Are ea)
it (Are el/ea)

Verbele statice

Verbele statice descriu stări, nu acțiuni. (De obicei) Le folosim cu prezentul simplu, chiar și atunci când se petrec “acum”. Câteva dintre aceste verbe sunt:

Emoții: like (a-i plăcea), love (a iubi), hate (a urî), need (a avea nevoie), want (a vrea)

Simțuri: see (a vedea), hear (a auzi), feel (a simți), smell (a mirosi), taste (a gusta)

Procese mentale: think (a gândi/a crede), know (a ști), understand (a înțelege), remember (a-și aminti)

Posesii: have (a avea), own (a poseda)

I love touring. (Îmi place să merg în tururi ghidate.) NOT: I’m loving touring.

She knows a lot about London. (Ea știe multe despre Londra.) NOT: I’m knowing a lot about London.

Câteodată puteam folosi aceste verbe la prezentul continuu. Atunci au altă semnificație:

I have a new bag. = posesie (Am o geantă nouă.)

Dar:

I’m having lunch with my friend. = mănânc (Iau prânzul cu prietenul meu.)

Verbele Neregulate

Verbe neregulate – Forma afirmativă

Multe dintre verbele comune au o formă neregulată la trecutul simplu. Studiază această listă.

Forma de bazăTrecutul simplu
be (a fi)was/were
become (a deveni)became
begin (a începe)began
bite (a mușca)bit
blow (a sufla)blew
break (a sparge)broke
bring (a aduce)brought
build (a construi)built
buy (a cumpăra)bought
catch (a prinde)caught
choose (a alege)chose
come (a veni)came
cost (a costa)cost
cut (a tăia)cut
do (a face)did
draw (a desena)drew
drink (a bea)drank
drive (a conduce)drove
eat (a mânca)ate
fall (a cădea)fell
feed (a hrăni)fed
feel (a simți)felt
fight (a se lupta)fought
find (a găsi)found
fly (a zbura)flew
forget (a uita)forgot
forgive (a ierta)forgave
get (a primi)got
give (a da)gave
go (a merge)went
grow (a crește)grew
have (a avea)had
hear (a auzi)heard
hide (a ascunde)hid
hit (a lovi)hit
hold (a ține)held
hurt (a răni)hurt
keep (a păstra)kept
know (a ști)knew
leave (a pleca)left
lose (a pierde)lost
make (a face)made
meet (a întâlni)met
pay (a plăti)paid
put (a pune)put
read (a citi)read
ride (a călări)rode
run (a alerga)ran
say (a spune)said
see (a vedea)saw
sell (a vinde)sold
send (a trimite)sent
set (a seta)set
shake (a agita)shook
shut (a închide)shut
sing (a cânta)sang
sit (a sta)sat
sleep (a dormi)slept
speak (a vorbi)spoke
spend (a cheltui, a petrece)spent
stand (a sta în picioare)stood
steal (a fura)stole
swim (a înota)swam
take (a lua)took
teach (a preda, a învăța pe cineva)taught
tell (a spune)told
think (a gândi, a crede)thought
throw (a arunca)threw
understand (a înțelege)understood
wake (a trezi)woke
wear (a purta)wore
win (a câștiga)won
write (a scrie)wrote

Verbe neregulate – Forma negativă

Pentru a alcătui forma negativă la trecutul simplu, folosim DID NOT/DIDN’T + forma de bază a verbului.

I ate cheese cake. (Am mâncat prăjitură cu brânză.)

I did not (didn’t) eat cheese cake. (Nu am mâncat prăjitură cu brânză.)

I won a medal. (Am câștigat o medalie.)

I did not (didn’t) win a medal. (Nu am câștigat o medalie.)

În propozițiile negative la trecutul simplu, folosim forma de bază a verbului, NU forma de trecut.

Întrebări de tip DA/NU și răspunsuri scurte

Pentru a formula o întrebare de tip DA/NU la trecutul simplu, folosim DID + subiect + forma de bază a verbului.

Did he move to Korea? (S-a mutat el în Coreea?)

Did she live in Japan? (A locuit ea în Japonia?)

Did they meet for lunch? (S-au întâlnit să ia prânzul?)

Yes, I/you/he/she/it/we/they did.

No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

Should, Must, Can​

SHOULD

Întrebări

Întrebări de tip DA/NURăspunsuri scurte
Should I travel this summer? (Ar trebui să călătoresc vara aceasta?)Yes, you should. (Da, ar trebui.)
Should they buy a car? (Ar trebui ca ei să cumpere o mașină?)No, they shouldn’t. (Nu, nu ar trebui.)

Întrebări de tip WH-

Who should she call? (Pe cine ar trebui să sune ea?)

What should they do? (Ce ar trebui să facă ei?)

When should I go to the party? (Când ar trebui să merg la petrecere?)

Where should we drive today? (Unde să mergem astăzi cu mașina?)

Why should I help you? (De ce ar trebui să te ajut?)

MUST/MUSTN’T

Folosim MUST pentru a vorbi despre o necesitate sau o obligație.

You are sick. You must take your medicine. (Ești bolnav. Trebuie să-ți iei medicamentele.)

Folosim MUSTN’T pentru a vorbi despre interdicții.

This movie is not for children. You mustn’t watch it. (Acest film nu este pentru copii. Nu ai voie să îl urmărești.)

MUST/MUSTN’T este mereu urmat de forma de bază a verbului.

Fii atent la faptul că semnificația lui MUSTN’T nu este opusul lui MUST.

MUST = necesitate, obligație (trebuie, este necesar)

MUSTN’T = interdicție (nu este voie, este interzis)

De obicei, nu folosim MUST la forma interogativă.

CAN/SHOULD/MUST/MUSTN’T

Folosim CAN pentru a vorbi despre abilități.

I can ride a bike, but I can’t drive a car. (Pot merge pe bicicletă, dar nu pot conduce o mașină.)

Folosim SHOULD pentru a oferi sfaturi sau sugestii.

You should study. You have a test tomorrow. (Ar trebui să înveți. Ai test mâine.)

You shouldn’t go to the movies. (Nu ar trebui să mergi la film.)

Folosim MUST pentru a vorbi despre o necesitate sau obligație.

Peter doesn’t have any money. He must get a job. (Peter nu are bani. Trebuie să-și găsească un job.)

Folosim MUSTN’T pentru a vorbi despre interdicții.

Ben is sick. He mustn’t go to work today. (Ben este bolnav. Nu are voie să meargă azi la muncă.)

burlington cursuri engleza online

Învață Engleză online

Învață limba engleză împreună cu o echipă competentă și motivată. Oferim lecții de limba engleză pentru toate nivelurile. Noi te vom ajuta să alegi cursul potrivit pentru tine.

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington