Vorbirea indirectă (Reported Speech) engleză

Cuprins

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat

Testează-ți nivelul de engleză online

Vorbirea directă și indirectă reprezintă două moduri de a relata cuvintele sau gândurile unei persoane într-o poveste sau în discuții. În ambele cazuri de redare, informația transmisă este aceeași, însă modalitatea de prezentare este diferită. Așadar, vorbirea directă și vorbirea indirectă se diferențiază doar prin modul în care așezăm și ilustrăm un mesaj, neschimbând sensul informațiilor pe care noi le transmitem atât în scris, cât și oral. 

De asemenea, în limba engleză, vorbirea directă este direct speech, iar cea indirectă se numeste reported speech sau indirect speech. Totodată, în unele cărți, manuale, articole informative, etc, acest subiect se mai numește și direct and indirect narration. Citește în continuare articolul nostru pentru a afla ce reprezintă direct and reported speech, când le folosim, cum se formează, dar și câteva exemple de fraze. Dacă vrei să-ți îmbunătățești nivelul de limba engleză și să îți depășești teama de a comunica într-o limbă străină, te așteptăm la un curs online Burlington English.

Ce este Reported Speech (vorbirea indirectă) engleză

Vorbirea indirectă în limba engleză (Reported speech) este atunci când transmitem ideile, cuvintele sau gândurile unei alte persoane, folosind propriile noastre cuvinte, în loc să redăm exact ceea ce a spus acea persoană. Este o modalitate de a relata discursul sau opinia cuiva într-o formă mai generală sau adaptată. De exemplu, în loc să spunem exact cuvintele spuse de cineva, le interpretăm sau le rezumăm în propria noastră exprimare.

vorbirea indirecta in engleza-1

Exemple de fraze cu Reported speech în engleză

Iată câteva exemple de fraze în vorbire indirectă engleză (Reported speech):

 • He said he would come to the party later. – El a spus că va veni la petrecere mai târziu.
 • She explained that she wouldn’t be able to attend the meeting. – Ea a explicat că nu va putea participa la întâlnire.
 • They stated that they would work hard to achieve the goals. – Ei au afirmat că vor lucra din greu pentru a atinge obiectivele. 
 • The teacher emphasized that we need to focus on the main topic. – Profesorul a subliniat că trebuie să ne concentrăm asupra temei principale.
 • Mom said she would prepare dinner when we get home. – Mama a spus că va pregăti cina când vom ajunge acasă. 
 • The boss suggested that it would be good to present the report in more detail. – Șeful a sugerat că ar fi bine să prezentăm raportul mai detaliat.
 • They admitted they made a mistake and will try to correct it. – Ei au recunoscut că au făcut o greșeală și vor încerca să o corecteze.
 • My colleague mentioned that he is considering changing his job. – Colegul meu a menționat că se gândește să își schimbe locul de muncă.
 • He remarked that the weather is forecasted to be rainy for the weekend. – El a remarcat că vremea se anunță ploioasă pentru weekend.
 • My brother promised he would buy the gift before Mom’s birthday. – Fratele meu a promis că va cumpăra cadoul înainte de ziua de naștere a mamei.

Vorbirea indirectă engleză - Mod de formare

Reported speech în limba engleză se formează prin următorii pași:

 1. Introducerea verbului de raportare: Întâi, se începe fraza cu un verb care indică comunicarea sau raportarea discursului sau gândurilor altei persoane, cum ar fi “said”, “explained”, “mentioned”, “stated”, etc.
 2. Adăugarea conjuncției “that”: După verb, se adaugă conjuncția “that” pentru a conecta verbul de raportare cu restul frazei.
 3. Redarea discursului direct în vorbire indirectă: Mai apoi, se vor rescrie cuvintele exacte sau ideile discursului direct folosind propriile cuvinte și ajustând timpurile verbale, pronumele, etc., după caz.
 4. Modificarea timpurilor verbale: Timpurile verbale din discursul direct pot fi modificate pentru a reflecta contextul temporal din momentul vorbirii indirecte. De exemplu, timpurile prezente devin trecute, iar timpurile trecute devin trecut perfect (past perfect).
 5. Schimbarea pronumelor: Se modifică pronumele personale și posesive pentru a se potrivi cu contextul vorbirii indirecte. De exemplu, “I” devine “he” sau “she”, iar “my” devine “his” sau “her”.
 6. Modificarea altor elemente gramaticale: La final, se ajustează alte elemente gramaticale, cum ar fi adverbele de timp sau de loc, modurile verbale, etc., pentru a se potrivi cu contextul vorbirii indirecte.

Este important să menții coerența și claritatea în timp ce transmiți discursul sau gândurile altor persoane prin direct speech & indirect speech.

Când folosim vorbirea indirect speech

Vorbirea indirectă în limba engleză este folosită în diverse situații pentru a relata discursul sau gândurile altor persoane într-un mod indirect sau adaptat. Iată când este folosită vorbirea indirectă în engleză:

vorbirea indirecta in engleza - 2

1. Pentru a relata ce a spus cineva într-o conversație anterioară

Vorbirea indirectă în engleză (reported speech) este folosită pentru a relata discuțiile sau schimburile de idei pe care le-am avut cu alții în trecut. De exemplu, dacă vreau să îi spun prietenului meu despre o conversație pe care am avut-o cu mama mea, aș folosi vorbirea indirectă pentru a-i relata cuvintele exacte sau ideile exprimate de mama mea.

Exemplu: Mom told me she’d be home later tonight. – Mama mi-a spus că va veni acasă mai târziu în seara aceasta.

2. În povestiri sau narative

Atunci când scriem sau povestim despre evenimente sau situații care implică dialoguri între personaje, folosim vorbirea indirectă (reported/indirect speech) pentru a reda discursul sau gândurile personajelor într-un mod mai fluid și mai natural. Aceasta ajută la crearea unei povestiri coerente și pline de viață.

Exemplu: The main character explained that he could not find the car keys and was therefore late for the meeting. – Personajul principal a explicat că nu a putut găsi cheile mașinii și, prin urmare, a ajuns întârziat la întâlnire.

3. În jurnalism

Vorbirea indirectă în limba engleză este utilizată în jurnalism și raportare pentru a relata declarațiile, opinii sau fapte exprimate de alte persoane într-un mod obiectiv și imparțial. Aceasta ajută la transmiterea informațiilor și a părerilor altora într-un mod clar și concis.

Exemplu: In a recent interview, the company’s CEO said that new strategies will be implemented to boost growth. – Într-un interviu recent, CEO-ul companiei a declarat că vor fi implementate noi strategii pentru a stimula creșterea economică.

4. În exprimarea opiniei sau a gândurilor personale despre ceea ce a fost spus

Uneori, folosim vorbirea indirectă în engleză pentru a împărtăși propria noastră interpretare sau opinie despre ceea ce a fost spus de altcineva. Acest lucru ne permite să ne exprimăm gândurile și sentimentele în legătură cu discursul sau ideile altor persoane.

Exemplu: I noticed that my friend mentioned that his travel plans had changed due to bad weather. – Am observat că prietenul meu a menționat că planurile sale de călătorie s-au schimbat din cauza vremii nepotrivite.

5. În scrisori, rapoarte sau alte forme de comunicare scrisă

Atunci când scriem în mod formal, cum ar fi în scrisori de afaceri, rapoarte sau alte forme de comunicare scrisă, folosim adesea vorbirea indirectă în engleză (reported speech) pentru a cita sau a relata discursul sau gândurile altora în modul nostru propriu de exprimare. Aceasta ajută la menținerea clarității și coerenței în comunicarea scrisă.

Exemplu: In his report, the financial analyst pointed out that investments in the technology sector will have a significant impact on the company’s profit growth next quarter. – În raportul său, analistul financiar a subliniat că investițiile în sectorul tehnologic vor avea un impact semnificativ asupra creșterii profitului companiei în următorul trimestru.

vorbirea indirecta in engleza - 3

Vorbirea directă și vorbirea indirectă engleză - exemple

Pentru a înțelege mai ușor diferențele dintre vorbire directă și indirectă în engleză, am enumerat câteva fraze pe care le-am transformat (direct and indirect speech):

Direct speech: Ana says: Tomorrow I will go to the library.

Indirect speech: Ana says that she will go to the library tomorrow.

Direct speech: Alex exclaims: What beautiful weather we have today!

Indirect speech: Alex exclaims that we have beautiful weather today.

Direct speech: Maria asks: Where did you put the car keys?

Indirect speech: Maria asks where you put the car keys.

Direct speech: Paul states: I cannot come to the meeting today.

Indirect speech: Paul states that he cannot come to the meeting today.

Direct speech: Elena says: I have finished my homework for tomorrow.

Indirect speech: Elena says that she has finished her homework for tomorrow.

Direct speech: Andrei complains: I am very hungry!

Indirect speech: Andrei complains that he is very hungry.

Direct speech: Ana tells Ion: Please bring me a bottle of water.

Indirect speech: Ana tells Ion to bring her a bottle of water.

Direct speech: Maria wonders: When will the plane arrive?

Indirect speech: Maria wonders when the plane will arrive.

Direct speech: Alex says: I don’t want to go to the party.

Indirect speech: Alex says that he doesn’t want to go to the party.

Direct speech: Andrei asks me: Have you read the book I gave you?

Indirect speech: Andrei asks me if I have read the book he gave me.

 

În concluzie, diferența dintre direct speech and indirect speech constă în modul în care se redau cuvintele sau gândurile unei persoane. În direct speech, cuvintele exacte sunt redate întocmai cum au fost spuse, fiind însoțite de ghilimele, două puncte sau liniuțe. De exemplu: Maria spune: „Mă bucur să te văd!” (Maria said: ”I am glad to see you”). În indirect/ reported speech cuvintele sau gândurile sunt exprimate fără utilizarea ghilimelelor sau liniuțelor și sunt introduse de verbele de comunicare sau de gândire (cum ar fi “spune”, “gândește”, “întreabă”). De exemplu: Maria spune că se bucură să mă vadă. (Maria says she’s glad to see me).

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington

Hey!

Vrei să-ți îmbunătățești engleza?

Acum la Burlington English ai 20% reducere.