Articole în engleză: Când folosim a, an, the

Cuprins

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat

Testează-ți nivelul de engleză online

Articolele în limba engleză, deși par simple la prima vedere, joacă un rol crucial în claritatea și precizia exprimării. Acestea nu doar că ajută la structurarea frazelor, dar sunt esențiale pentru a comunica corect și eficient diferențele dintre general și specific, singular și plural, sau familiar și nou.

Fie că este vorba despre “a”, ”an”, “the”, sau absența completă a unui articol, fiecare are un scop distinct care afectează înțelesul propozițiilor. De exemplu, diferența dintre “I need a car” și “I need the car” este subtilă, dar semnificativă. Primul exemplu sugerează nevoia de orice mașină, fără o specificitate, în timp ce al doilea exemplu indică nevoia de o mașină anume, cunoscută atât de vorbitor, cât și de ascultător. Astfel, articolele ne ajută să navigăm între abstract și concret, oferind nuanțe esențiale în comunicare.

Dacă vrei să îți îmbunătățești nivelul limbii engleze, te invităm să te înscrii la un curs de engleză. La Burlington English, lecțiile se desfășoară live și online, în grupuri mici, cu persoane cu același nivel de cunoaștere al limbii engleze.

Ce sunt articolele în engleză - a, an, the

Articolele în limba engleză sunt cuvinte mici (a, an, the) care preced substantivele și servesc la indicarea specificității sau generalității unui obiect sau concept. “The” este articolul definit, folosit pentru a indica un obiect specific sau cunoscut, în timp ce “a” și “an” sunt articolele nehotărâte, utilizate pentru a indica un obiect nespecific sau generic. De exemplu, în propoziția “I saw a cat on the street”, “a” este un articol nehotărât care sugerează că nu este vorba despre un anumit fel de pisică, în timp ce în “I saw the cat that was missing”, “the” indică faptul că este vorba despre o anumită pisică, cea care lipsea.

articole in engleza-2

Tipuri de articole în engleză

În limba engleză, există două tipuri principale de articole: articole hotărâte și articole nehotărâte.

Articolul hotărât în engleză

“The” este singurul articol definit în limba engleză. Se folosește pentru a indica un obiect sau o persoană specifică, deja cunoscută sau menționată anterior în context. De exemplu: “The book on the table is mine.” (“Cartea de pe masă este a mea.”)

Articole nehotărâte în engleză

“A” și “an” sunt articole nehotărâte. Se folosesc pentru a indica un obiect sau o persoană nespecificată sau generică. “A” se folosește în fața unui substantiv care începe cu o consoană sau cu o consoană mută, iar “an” se folosește în fața unui substantiv în engleză care începe cu o vocală. De exemplu: “I saw a cat in the garden.” (“Am văzut o pisică în grădină.”) / “She’s an engineer.” (“Ea este inginer.”)

Ce este „zero article” în limba engleză

Zero article în limba engleză se referă la situațiile în care nu este folosit niciun articol (nici definit, nici nehotărât) în fața unui substantiv. Iată câteva idei despre când este folosit zero article:

 • Substantive generice: Unele substantive care denumesc categorii generale sau concepte abstracte nu necesită un articol. De exemplu: “Dogs are loyal animals.” (“Câinii sunt animale loiale.”) Aici, “dogs” este un exemplu de zero article deoarece vorbim despre câini în general, nu despre câini specifici.
 • Nume proprii: Numele proprii de persoane, locuri sau lucruri nu sunt precedate de un articol. De exemplu: “John visited Paris.” (“John a vizitat Paris.”)
 • Profesii și titluri: În general, când vorbim despre profesii sau titluri, nu folosim un articol. De exemplu: “She is doctor.” (“Ea este doctor.”)
 • Anumite expresii fixe: Unele expresii și fraze idiomatice pot folosi zero article. De exemplu: “by car”, “on foot”, “at school”, “in bed”.
 • Este important să înțelegem contextul și regulile specifice pentru utilizarea zero article în limba engleză, deoarece folosirea incorectă a articolului poate schimba înțelesul unei propoziții.
articole in engleza-3

Când folosim articole în engleză -a, an, the

Articolul hotărât în engleză - Mod de utilizare

Articolul hotărât în limba engleză, “the”, este folosit în mai multe situații:

 • Când vorbim despre ceva specific: Articolul hotărât se folosește pentru a indica un obiect, o persoană sau un concept specific care este cunoscut sau menționat anterior în context. De exemplu: “The cat is on the roof.” (“Pisica este pe acoperiș.”) Aici, folosim “the” pentru că vorbim despre o pisică anume, cea care este pe acoperiș.
 • Când vorbim despre un lucru unic: Dacă există doar un obiect de acest fel, folosim articolul hotărât. De exemplu: “The sun rises in the east.” (“Soarele răsare în est.”)
 • Înaintea unor adjective la superlativ: Când folosim un adjectiv la superlativ, acesta este precedat de articolul hotărât. De exemplu: “He is the tallest boy in the class.” (“El este cel mai înalt băiat din clasă.”)
 • Înaintea unor substantive la plural pentru a indica întreaga categorie: Uneori, articolul hotărât este folosit în fața unor substantive la plural pentru a indica întreaga categorie. De exemplu: “The elephants are endangered.” (“Elefanții sunt pe cale de dispariție.”) Aici, folosim “the” pentru a vorbi despre întreaga categorie a elefanților.
 • Înaintea unor denumiri geografice specifice: Articolul hotărât este folosit în fața unor denumiri geografice specifice, precum numele râurilor, mărilor, lanțurilor muntoase etc. De exemplu: “The Nile is the longest river in the world.” (“Nilul este cel mai lung râu din lume.”) 

Acestea sunt doar câteva dintre situațiile în care folosim articolul hotărât în limba engleză, iar utilizarea sa corectă este esențială pentru înțelegerea corectă a contextului.

Articolul nehotărât în engleză - Mod de utilizare

Articolul nehotărât în limba engleză, “a” sau “an”, este folosit în mai multe situații:

 • Pentru a vorbi despre un obiect sau o persoană nespecificată: Articolul nehotărât este folosit atunci când vorbim despre un obiect sau o persoană despre care nu se știe exact cine sau ce este. De exemplu: “I need a pen.” (“Am nevoie de un stilou.”) Aici, “a” este folosit pentru a indica că nu este important ce fel de stilou este.
 • Înaintea substantivelor la singular care încep cu o consoană sau sunet de consoană: Folosim “a” în fața unui substantiv care începe cu o consoană sau sunet de consoană. De exemplu: “She has a car.” (“Ea are o mașină.”)
 • Înaintea unui nume de profesie sau ocupație pentru a indica apartenența la acea categorie: De exemplu: “He wants to be a doctor.” (“El vrea să fie doctor.”)
 • Pentru a indica o cantitate sau o mărime nespecificată: Articolul nehotărât poate fi folosit pentru a indica o cantitate nespecificată sau o mărime aproximativă. De exemplu: “I need a few apples.” (“Am nevoie de câteva mere.”)
 • Înaintea unei expresii cu sens de “unul dintre mai mulți”: De exemplu: “She is an expert in her field.” (“Ea este un expert în domeniul ei.”)

Acestea sunt câteva dintre situațiile în care folosim articolul nehotărât în limba engleză. Folosirea sa corectă contribuie la claritatea și coerența comunicării în engleză.

articole-in-engleza-4

Întrebări frecvente privind articolele în engleză

Ce este un articol în engleză?

Un articol este un cuvânt care vine înaintea unui substantiv pentru a arăta dacă este specific sau general. Substantivele specifice folosesc articolul the, iar substantivele generale folosesc articolul a (sau an, dacă cuvântul următor începe cu o vocală).

Care este diferența dintre articolul hotărât și cel nehotărât în engleză?

Articolul hotărât se referă la ceva specific, iar articolul nehotărât se referă la ceva general. ”The” este articolul hotărât și a / an este articolul nehotărât.

Când nu ar trebui să folosim articole?

Nu folosim articolul nehotărât cu substantive nenumărate sau orice articol cu ​​pronume posesiv. Anumite substantive, cum ar fi naționalități, discipline școlare și sport, adesea nu iau articole, mai ales când se referă la idei generale sau abstracte.

Este vreo diferență între utilizarea articolelor în engleză britanică și engleză americană?

Există câteva diferențe minore, dar regulile de bază rămân aceleași. Diferențele pot fi mai mult în uzanțele idiomatice (ex: “in hospital” în engleza britanică vs. “in the hospital” în engleza americană).

Cum știu când să omit articolul?

Articolul în engleză se omite când se vorbește despre lucruri în general, nume de materii școlare, limbi, mese, zile, luni, anotimpuri și în multe expresii fixe (ex: at night, during summer).

În concluzie, pentru vorbitorii non-nativi, învățarea corectă a utilizării articolelor poate fi o provocare deoarece multe limbi fie nu le utilizează deloc, fie le folosesc diferit. Totuși, stăpânirea acestora poate transforma modul în care cineva este perceput în conversațiile în engleză, trecând de la un nivel elementar la unul avansat de fluență.

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington

Hey!

Vrei să-ți îmbunătățești engleza?

Acum la Burlington English ai 20% reducere.