Cuvinte de legătură în engleză – Linking words in English

Cuprins

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat

Testează-ți nivelul de engleză online

Cuvintele de legătură în limba engleză reprezintă un aspect esențial în redactarea unui text coerent și bine structurat. Acestea au rolul de a conecta ideile și propozițiile într-un mod logic, permițând cititorului să urmărească mai ușor fluxul de gândire al autorului. Prin utilizarea cuvintelor de legătură adecvate, un autor poate să ofere continuitate și coerență discursului său. Exemplele de cuvinte de legătură menționate anterior sunt doar câteva dintre variatele opțiuni pe care le avem la dispoziție pentru a construi texte clare și bine organizate în limba engleză.

Dacă nu te simți încrezător atunci când ai un dialog într-o limbă străină, înscrie-te la un curs de engleză online pentru începători.

Ce sunt cuvintele de legătură în engleză - Linking words

Cuvintele de legătură în limba engleză sunt termeni sau expresii utilizate pentru a conecta fraze sau propoziții într-un text, pentru a stabili relații logice și coerență între idei. Aceste cuvinte ajută la organizarea și structurarea discursului, facilitând înțelegerea contextului și a relațiilor dintre idei. Exemple comune de cuvinte de legătură includ “în plus” (in addition), “în concluzie” (in conclusion), “de asemenea” (also), “pe de altă parte” (on the other hand), “prin urmare” (therefore), “în primul rând” (firstly), și multe altele. Folosirea corectă a acestor cuvinte în engleză poate îmbunătăți claritatea și coerența textului scris în limba engleză.

Ce rol au cuvintele de legătură în engleză

Cuvintele de legătură în limba engleză au un rol foarte important în textele scrise și vorbite, deoarece ele contribuie la coerență, claritate și structură. Aceste cuvinte ajută la stabilirea conexiunilor logice între idei și fraze, ceea ce face ca textul să fie mai ușor de înțeles și de urmărit pentru cititor sau vorbitor. Ele permit autorului să indice relații cauzale, contrastante, de comparație, de exemplificare și multe altele între diferite părți ale discursului său. În acest fel, cuvintele de legătură îmbunătățesc calitatea comunicării și asigură o prezentare mai eficientă a ideilor.

Cele mai folosite cuvinte de legătură în engleză

Există o varietate de cuvinte de legătură frecvent utilizate în limba engleză, iar ele sunt esențiale pentru a conecta și a organiza corect ideile într-un text. Câteva dintre cele mai folosite cuvinte de legătură includ:

 • “and” – “și
 • “but” – “dar
 • “or” – “sau
 • “because” – “pentru că”
 • “although” – “deși”
 • “however” – “cu toate acestea”
 • “therefore” – “prin urmare”
 • “in addition” – “în plus”
 • “furthermore” – “în plus”
 • “for example” – “de exemplu”
 • “on the other hand” – “pe de altă parte”
 • “meanwhile” – “între timp”
 • “in conclusion” – “în concluzie”
 • “in summary” – “în rezumat”
 • “in contrast” – “în contrast”
Cuvinte de legătură în engleză

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă relația cauză - efect

Când vorbim despre cuvinte de legătură în limba engleză care exprimă relația cauză-efect, există câteva exemple comune pe care le putem utiliza pentru a sublinia această legătură logică între evenimente sau acțiuni. Iată câteva dintre ele:

 • “because” – “pentru că”
 • “as a result” – “ca urmare”
 • “therefore” – “prin urmare”
 • “consequently” – “consecutiv”
 • “due to” – “datorită”
 • “owing to” – “datorită”
 • “thus” – “astfel
 • “so” – “așa că”
 • “hence” – “de aceea”

Aceste cuvinte sunt esențiale pentru a clarifica și evidenția conexiunile dintre cauză și efect într-un text sau într-o expunere orală. Utilizarea lor corectă poate îmbunătăți coerența și înțelegerea discursului.

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă o comparație

Când dorim să exprimăm o comparație în limba engleză, putem folosi diverse cuvinte de legătură pentru a sublinia această relație între două sau mai multe elemente. Iată câteva exemple de cuvinte de legătură utilizate în acest scop:

 • „like” – „ca”
 • „similarly” – „similar”
 • „likewise” – „de asemenea”
 • „as” – „la fel de”
 • „compared to” –
 • „comparativ cu”
 • „in the same way” – „în același mod”
 • „just as” – „exact ca”
 • „similar to” – „similar cu”
 • „resembling” -„asemănător cu”
 • „equally” – „la fel de”

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă o contradicție

Atunci când dorim să exprimăm o contradicție în limba engleză, există mai multe cuvinte de legătură pe care le putem utiliza pentru a sublinia această opoziție între idei sau argumente. Iată câteva exemple:

 • “but” – “dar”
 • “however” – “cu toate acestea”
 • “yet” – “totuși”
 • “nevertheless” – “cu toate acestea”
 • “on the other hand” – “pe de altă parte”
 • “although” – “deși”
 • “despite” – “în ciuda”
 • “even though” – “chiar dacă”
 • “while” – “în timp ce”
 • “conversely” – “contrar”
 • “in contrast” – “în contrast”

Cuvinte care exprimă o contradicție prin comparație

Pentru a exprima o contradicție prin comparație în limba engleză, există câteva cuvinte de legătură pe care le putem utiliza pentru a sublinia această opoziție între idei sau argumente. Iată câteva exemple:

 • “unlike” – “spre deosebire de”
 • “contrary to” – “contrar cu”
 • “in contrast to” – “în contrast cu”
 • “whereas” – “în timp ce”
 • “while” – “pe când”
 • “on the contrary” – “dimpotrivă”

Aceste cuvinte sunt folosite pentru a evidenția diferențele sau opozițiile între două elemente sau idei, punându-le în comparație directă pentru a sublinia contrastul dintre ele. Utilizarea acestor cuvinte poate îmbunătăți claritatea și coerența într-un text sau discurs.

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă prioritatea

 • “firstly” – “în primul rând”
 • “first and foremost” – “mai întâi și mai presus de toate”
 • “primarily” – “în principal”
 • “above all” – “mai presus de toate”
 • “most importantly” – “cel mai important”
 • “foremost” – “înainte de toate”
 • “initially” – “inițial”
 • “to begin with” – “pentru a începe cu”
 • “preceding” – “precedent”
 • “in the first place” – “în primul rând”

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă confirmarea

 • “indeed” – “într-adevăr”
 • “certainly” – “cu siguranță”
 • “absolutely” – “absolut”
 • “definitely” – “cu siguranță”
 • “of course” – “desigur”
 • “undoubtedly” – “fără îndoială”
 • “surely” – “cu siguranță”
 • “without a doubt” – “fără îndoială”
 • “no doubt” – “fără îndoială”

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă o clarificare

 • “in other words” – “cu alte cuvinte”
 • “that is to say” – “adică”
  “to clarify” – “pentru a clarifica”
 • “put differently” – “simplu spus”
 • “to put it another way” – “pentru a pune altfel”
 • “let me explain” – “să explic”
 • “to make it clear” – “pentru a face clar”
 • “to elaborate” – “pentru a elabora”
 • “to spell out” – “pentru a detalia”

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă o generalizare

 • “generally” – “în general”
 • “typically” – “de obicei”
 • “usually” – “în mod obișnuit”
 • “commonly” – “în mod comun”
 • “in most cases” – “în majoritatea cazurilor”
 • “often” – “adesea”
 • “frequently” – “frecvent”
 • “normally” – “normal”
 • “as a rule” – “ca regulă”
 • “by and large” – “în general”

Cuvinte de legătură în engleză care arată particularitatea

 • “specifically” – “în mod specific”
 • “particularly” – “în mod deosebit”
 • “especially” – “în special”
 • “notably” – “remarcabil”
 • “in particular” – “în special”
 • “precisely” – “precis”
 • “exactly” – “exact”
 • “singularly” – “singular”
 • “uniquely” – “unic”
 • “distinctively” – “distinctiv”

Cuvinte de legătură în engleză care oferă informații în plus sau continuarea unei explicații

 • “furthermore” – “în plus”
 • “moreover” – “în plus”
 • “additionally” – “în plus”
 • “besides” – “pe lângă”
 • “in addition” – “în plus”
 • “on top of that” – “pe deasupra”
 • “also” – “de asemenea”
 • “as well as” – “la fel ca și”
 • “not to mention” – “ca să nu mai vorbim de”
 • “to add on” – “pentru a adăuga”

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă exemple

 • “for example” – “de exemplu”
 • “for instance” – “de exemplu”
 • “such as” – “cum ar fi”
 • “like” – “ca”
 • “including” – “inclusiv”
 • “among others” – “printre altele”
 • “to illustrate” – “pentru a ilustra”
 • “as an illustration” – “ca o ilustrație”
 • “to give an example” – “pentru a da un exemplu”
 • “to demonstrate” – “pentru a demonstra”

Cuvinte de legătură în engleză care arată ordinea

 • “firstly” – “în primul rând”
 • “secondly” – “în al doilea rând”
 • “thirdly” – “în al treilea rând”
 • “next” – “următorul”
 • “then” – “apoi”
 • “after that” – “după aceea”
 • “subsequently” – “ulterior”
 • “finally” – “în cele din urmă”
 • “lastly” – “în cele din urmă”
 • “in conclusion” – “în concluzie”

Cuvinte de legătură în engleză care exprimă o reintroducere

Cuvinte de legătură în engleză_5
 • “to recap” – “pentru a recapitula”
 • “to summarize” – “pentru a rezuma”
 • “to revisit” – “pentru a reveni”
 • “to reiterate” – “pentru a reitera”
 • “to restate” – “pentru a reitera”
 • “to remind” – “pentru a aminti”
 • “to recall” – “pentru a reaminti”
 • “to bring back” – “pentru a aduce înapoi”
 • “to revisit” – “pentru a revedea”
 • “to reintroduce” – “pentru a reintroduce”

Aceste cuvinte și expresii sunt utile pentru a reintroduce un subiect sau o idee într-un text sau discurs, facilitând înțelegerea și recunoașterea ulterioară a informațiilor. Utilizarea lor poate contribui la coerența și claritatea discursului.

De ce este important să înveți cuvintele de legătură în engleză

Este important să înveți cuvintele de legătură în limba engleză deoarece acestea joacă un rol deosebit în crearea unei comunicări eficiente și coerente. Folosirea adecvată a acestor cuvinte permite legarea ideilor și frazelor într-un mod logic și clar, ceea ce face textul sau discursul să fie mai ușor de înțeles pentru cititor sau ascultător.

La ce ajută cuvintele de legătură în limba engleză

Cuvintele de legătură în engleză ajută la stabilirea conexiunilor între idei, argumente și exemple, contribuind la coerența și la fluiditatea discursului. Ele facilitează organizarea informațiilor și structurarea corectă a ideilor, ceea ce îmbunătățește calitatea comunicării în limba engleză și permite transmiterea eficientă a mesajului. 

În plus, utilizarea cuvintelor de legătură poate evidenția relațiile logice și secvențele temporale într-un text sau discurs, facilitând înțelegerea și urmărirea fluxului de gândire al autorului sau vorbitorului. Astfel, cunoașterea și utilizarea corectă a cuvintelor de legătură sunt esențiale pentru dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză și pentru exprimarea clară și coerentă a ideilor.

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington

Hey!

Vrei să-ți îmbunătățești engleza?

Acum la Burlington English ai 20% reducere.