Present Continuous: Învață ușor și Rapid prezentul continuu în engleză

Cuprins

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat

Testează-ți nivelul de engleză online

Present Continuous Tense

Present continuous tense în engleză, numit și present progressive, este unul dintre timpurile esențiale și cel mai des folosite. Dacă vrei să înveți engleza online sau deja ai început, timpul present continuous cu siguranță trebuie să fie unul dintre primele subiecte pe lista ta. 
Prezentul continuu este folosit pentru a indica faptul că o acțiune este în curs de desfășurare în momentul actual și poate continua și mai departe. Acțiunea se întâmplă acum, și continuă să se întâmple în timp ce alocutorul o descrie. Însă, este des confundat cu present simple. Diferența dintre prezentul simplu și continuu în engleză este că cel dintâi timp descrie obiceiuri, rutine, lucruri care nu se schimbă, iar al doilea timp gramatical se referă la acțiuni care se întâmplă acum și se vor termina curând.

De exemplu:
I am playing with my dog in the yard. (acțiunea se întâmplă acum, dar se va termina curând)
I drink lemonade every morning. (acțiunea se întâmplă în mod repetat, este un obicei)

Cum se formează Present Continuous?

În limba engleză, present continuous se formează cu ajutorul verbului “to be” conjugat la prezentul simplu, împreună cu participiul prezent al unui verb (formă verbală terminandu-se în -ing).
De exemplu, pentru verbul to work avem:
I am/you are/he is/she is/we are/you are/they are working right now.

Present Continuous Affirmative

Prezentul continuu în engleză poate fi folosit în propoziții atât afirmative, cât și negative, dar și în întrebări. Pentru propozițiile afirmative se conjugă verbul auxiliar to be și se adaugă -ing la sfârșitul verbului. Present continuous affirmative confirmă faptul că ceva se întâmplă la momentul actual.

Subject + to be + V-ing + object
I’m (I am) studying Chinese at the moment.
You’re (you are) crying for nothing!
He’s (he is) planning to ask her out.
She’s (she is) dancing in the rain, look at her!
It’s (it is) snowing outside!
We’re (we are) going to the cinema later.
They’re (they are) waiting for me to come.

Present Continuous Negative

Propozițiile negative la prezentul continuu în engleză se formează cu ajutorul negației not după verbul auxiliar. Forma negativă a prezentului continuu neagă faptul că ceva se întâmplă chiar acum.

Subject + to be + not + V-ing + object
I’m (I am) not listening to you anymore!
You’re (You are) not going anywhere!
He’s (He is) not looking good at all!
She’s (She is) not entering the building without him.
We’re (We are) not having this conversation right now!
They’re (They are) not dancing anymore.

Present Simple Interrogative

Prezentul continuu în engleză, în forma interogativă, este folosit pentru a întreba despre situații care se petrec în jurul momentului în care se vorbește, despre lucruri ce au loc acum.

To be + subject + V-ing + object + ?
What am I doing here?
What are you thinking?
Where is he going later?
When is she coming home?
How is it going?
When are we leaving the party?
What are they doing after school?

Prezentul simplu și continuu în engleză

Când să nu folosim prezentul continuu? Anumite verbe nu pot fi folosite, sunt verbe non-continuous, cum ar fi verbele de comunicare: to agree, to promise, to surprise; verbele ce indică sentimente: to like, to love, to hate; verbele de gândire: to believe, to know, to understand.

De ce este atât de important acest present continuous? Pe lângă faptul că este cel mai des folosit timp pentru a descrie o acțiune continuă, prezentul continuu în engleză este reprezentat de o structura simplă, ușor de utilizat, ce arată acțiuni care se pot întâmplă în momentul actual sau într-un viitor planificat. De obicei se folosește urmat de adverbele de timp now, at the moment, today, this morning, evening, afternoon, etc.
Timpul prezent simplu este folosit pentru a vorbi despre lucruri pe care le facem tot timpul. De exemplu, folosim acest timp pentru a vorbi despre locurile noastre de muncă, hobby-uri, obiceiuri etc.
What do you do for a living? I am a doctor. vs. What are you doing? I’m cooking dinner.

Exerciții cu Prezentul Simplu și Continuu

1. he the apples? (pluck)

2. Harry with the guitar. (play)

3. Jane on the floor. (dance)

4. The dog on the ground. (cry)

5. We not to school tomorrow. (go)

6. I an interesting article. (write)

7. you holidays with your family? (spend)

8. He not the carrots. (eat)

9. They not wine in the office. (drink)

10. My grandpa his medicine. (take)

11. I going to the theatre. (like)

12. Janice pineapple on pizza. (not eat)

13. My mother to the supermarket every morning. (go)

14. They with us at all! (not agree)

15. You incredibly beautiful! (be)

Pentru mai multe informații despre celelalte timpuri gramaticale în limba engleză, vezi articolul nostru – toate timpurile verbale în engleză.
Dacă vrei să afli mai multe detalii despre cursurile noastre dă click aici!

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington

Hey!

Vrei să-ți îmbunătățești engleza?

Acum la Burlington English ai 20% reducere.