Verbele neregulate în engleză

Cuprins

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat

Testează-ți nivelul de engleză online

Verbele în engleza

Verbul este partea de vorbire care exprimă o acțiune (to do, to speak, to draw), o stare (to happen, to become), sau existența (to be, to exist). În engleză, toate verbele la infinitiv primesc particula to.
Verbele în engleză au forme diferite pentru a arăta utilizări diferite, cum ar fi o acțiune care a avut loc în trecut sau o acțiune care se întâmplă continuu. În mod normal, aceste forme urmează aceleași tipare de conjugare, astfel încât să poți utiliza aceleași reguli pentru toate verbele. Verbele care folosesc formele normale sunt verbe regulate.
Există verbe care își urmează propriile forme unice fără modele, în special pentru formele simple de timp trecut și participiu trecut. În engleză, aceste verbe se numesc verbe neregulate
La lecțiile de engleză online Burlington English – verbele se învață și se practică interactiv în diverse activități de grup. 

Conjugarea verbelor în engleză

– Verbele în limba engleză se conjugă în funcție de persoană.
În limba engleză avem 6 (7) persoane, la fel ca și în limba română cu adiționalul it care se referă la obiectele neînsuflețite sau diverse fenomene: I, you, he/she/it, we, you, they.
Pentru a diferenția cu ușurință felul în care se conjugă verbele în engleză, îți oferim 2 exemple: un verb regulat, un verb neregulat (Present Simple)

To work (a lucra)                                               To be (a fi)

I work                                                                 I am
You work                                                           You are
He/she/it works                                                He/she/it is
We work                                                           We are
You work                                                          You are
They work                                                        They are

– English verbs are conjugated according to verb / grammar tense.

Verbs are also conjugated according to their tenses. Verbal tense indicates when the action in a sentence occurs (for example, present, future, or past). Here you will find all the useful information about the verb tenses in English (12 grammar tenses): when we use them, how they are formed + relevant examples in English and Romanian.

Verbele neregulate

Verbele neregulate sunt verbe care nu respectă regulile normale pentru conjugare. Cu toate că există numeroase deosebiri între limba engleză americană și limba engleză britanică – utilizarea verbelor neregulate este similară în amândouă cazuri.

Câte verbe neregulate sunt în engleză?

În limba engleză există în jur de 680 de verbe neregulate, inclusiv verbe prefixate (misunderstand, reread), precum și forme rare și vechi (colorbreed, bethink). Dintre acestea, cele mai uzuale sunt aproximativ 200 de verbe neregulate. Iată lista celor mai des folosite verbe neregulate în engleză: to be, to have, to say, to do, to know, to get, to see, to think, to go and to take.

Dacă vrei să îți testezi cunoștinețele de engleză, te provocăm să încerci testul de nivel sau exercițiile de engleză online (cu răspunsuri la final).

Lista verbelor neregulate

Mai jos o să găsești lista de verbe neregulate în engleză. Învață-le pentru a comunica cu ușurință în limba engleză.

Infinitiv

Trecutul Simplu

Participiul Trecut

Traducere

Abide

Abode (Abided)

Abode (Abided)

a se ţine de / a suporta

Arise

Arose

Arisen

a se ridica

Awake

Awoke (Awaked)

Awoken (Awaked)

a se trezi

Be

Was / Were

Been

a fi

Bear

Bore

Borne / Born

a purta

Beat

Beat

Beaten

a bate

Become

Became

Become

a deveni

Befall

Befell

Befallen

a ajunge / a surveni la

Beget

Begot

Begotten

a zămisli / a procrea

Begin

Began

Begun

a începe

Behold

Beheld

Beheld

a vedea / a privi

Bend

Bent

Bent

a se îndoi

Bereave

Bereft

Bereft

a priva de

Beseech

Besought

Besought

a ruga / a implora

Bestride

Bestrode

Bestridden

a păşi peste / a încăleca

Bet

Bet

Bet

a paria

Bid

Bid / Bade

Bid / Bidden

a licita / a porunci

Bind

Bound

Bound

a lega

Bite

Bit

Bitten

a muşca

Bleed

Bled

Bled

a sângera

Blow

Blew

Blown

a sufla / a bate

Break

Broke

Broken

a sparge

Breed

Bred

Bred

a crește / a educa

Bring

Brought

Brought

a aduce

Broadcast

Broadcast (Broadcasted)

Broadcast (Broadcasted)

a difuza

Build

Built

Built

a construi

Burn

Burnt / Burned

Burnt / Burned

a arde

Burst

Burst

Burst

a izbucni / a năvăli / a crăpa

Buy

Bought

Bought

a cumpăra

Cast

Cast

Cast

a arunca

Catch

Caught

Caught

a prinde

Chide

Chid

Chide / Chidden

a certa

Choose

Chose

Chosen

a alege

Cleave

Clove / Cleft

Cloven / Cleft

a se despica

Cling

Clung

Clung

a se agăța

Clothe

Clad (Clothed)

Clad (Clothed)

a îmbrăca

Come

Came

Come

a veni

Cost

Cost

Cost

a costa

Creep

Crept

Crept

a se târî / a se furișa

Cut

Cut

Cut

a tăia

Deal

Dealt

Dealt

a trata / a se ocupa de

Dig

Dug

Dug

a săpa

Do

Did

Done

a face

Draw

Drew

Drawn

a trage / a desena

Dream

Dreamt (Dreamed)

Dreamt (Dreamed)

a visa

Drink

Drank

Drunk

a bea

Drive

Drove

Driven

a șofa / a mâna

Dwell

Dwelt

Dwelt

a locui

Eat

Ate

Eaten

a mânca

Fall

Fell

Fallen

a cădea

Feed

Fed

Fed

a hrăni

Feel

Felt

Felt

a se simți

Fight

Fought

Fought

a se lupta

Find

Found

Found

a găsi

Flee

Fled

Fled

a se refugia

Fling

Flung

Flung

a arunca

Fly

Flew

Flown

a zbura

Forbear

Forebore

Foreborne

a se abţine

Forbid

Forbade

Forbidden

a interzice

Forecast

Forecast (Forecasted)

Forecast (Forecasted)

a prevedea

Forego

Forewent

Foregone

a preceda

Forget

Forgot

Forgotten

a uita

Forgive

Forgave

Forgiven

a ierta

Forsake

Forsook

Forsaken

a părăsi

Freeze

Froze

Frozen

a îngheța

Gainsay

Gainsaid

Gainsaid

a contrazice

Get

Got

Got / Gotten (US)

a primi / a obține

Gild

Gilt (Gilded)

Gilt (Gilded)

a polei cu aur / a împodobi

Give

Gave

Given

a da

Go

Went

Gone

a merge

Grind

Ground

Ground

a măcina

Grow

Grew

Grown

a crește

Hang

Hung

Hung

a atârna

Have

Had

Had

a avea

Hear

Heard

Heard

a auzi

Heave

Hove (Heaved)

Hove (Heaved)

a se ridica

Hide

Hid

Hidden

a se ascunde

Hit

Hit

Hit

a lovi

Hold

Held

Held

a ține

Hurt

Hurt

Hurt

a lovi / a răni

Inlay

Inlaid

Inlaid

a încrusta

Keep

Kept

Kept

a ține / a păstra

Kneel

Knelt

Knelt

a îngenunchia

Knit

Knit (Knitted)

Knit (Knitted)

a tricota

Know

Knew

Known

a şti / a cunoaşte

Lade

Laded

Laden

a încărca / a umple

Lay

Laid

Laid

a pune / a așeza

Lead

Led

Led

a conduce

Lean

Leant (Leaned)

Leant (Leaned)

a se apleca / a se sprijini

Leap

Leapt (Leaped)

Leapt (Leaped)

a sări

Learn

Learnt (Learned)

Learnt (Learned)

a învăța

Leave

Left

Left

a pleca / a lăsa

Lend

Lent

Lent

a da cu împrumut

Let

Let

Let

a lăsa / a permite

Lie

Lay

Lain

a zăcea / a se afla

Light

Lit (Lighted)

Lit (Lighted)

a aprinde

Lose

Lost

Lost

a pierde

Make

Made

Made

a face

Mean

Meant

Meant

a însemna

Meet

Met

Met

a se întâlni

Mislay

Mislaid

Mislaid

a pierde

Mislead

Misled

Misled

a îndruma greșit

Mistake

Mistook

Mistaken

a gresș

Mow

Mowed

Mown (Mowed)

a cosi

Overcome

Overcame

Overcome

a covârsi

Pay

Paid

Paid

a plăti

Put

Put

Put

a pune

Quit

Quit (Quitted)

Quit (Quitted)

a abandona

Read

Read

Read

a citi

Rend

Rent

Rent

a sfâşia / a smulge

Rid

Rid

Rid

a scăpa de / a se descotorosi

Ride

Rode

Ridden

a călări

Ring

Rang

Rung

a suna

Rise

Rose

Risen

a răsări / a se ridica

Run

Ran

Run

a fugi

Saw

Sawed

Sawn (Sawed)

a tăia cu fierăstrăul

Say

Said

Said

a spune

See

Saw

Seen

a vedea

Seek

Sought

Sought

a căuta

Sell

Sold

Sold

a vinde

Send

Sent

Sent

a trimite

Set

Set

Set

a pune

Sew

Sewed

Sewn (Sewed)

a coase

Shake

Shook

Shaken

a scutura / a tremura

Shave

Shaved

Shaven (Shaved)

a se rade

Shear

Sheared

Shorn (Sheared)

a tunde

Shed

Shed

Shed

a vărsa (lacrimi / sânge)

Shine

Shone

Shone

a străluci

Shoe

Shod

Shod

a potcovi

Shoot

Shot

Shot

a împușca

Show

Showed

Shown

a arăta

Shrink

Shrank

Shrunk

a se strânge / a se scoroji

Shrive

Shrove (Shrived)

Shrove (Shrived)

a se spovedi

Shut

Shut

Shut

a închide

Sing

Sang

Sung

a cânta

Sink

Sank

Sunk

a se scufunda

Sit

Sat

Sat

a se aşeza

Slay

Slew

Slain

a măcelări

Sleep

Slept

Slept

a dormi

Slide

Slid

Slid

a aluneca

Sling

Slung

Slung

a arunca

Slink

Slunk

Slunk

a se furișa

Slit

Slit

Slit

a se crăpa

Smell

Smelt (Smelled)

Smelt (Smelled)

a mirosi

Sow

Sowed

Sown (Sowed)

a semăna

Speak

Spoke

Spoken

a vorbi

Speed

Sped (Speeded)

Sped (Speeded)

a grăbi / a accelera

Spell

Spelt (Spelled)

Spelt (Spelled)

a ortografia

Spend

Spent

Spent

a cheltui / a petrece

Spill

Spilt (Spilled)

Spilt (Spilled)

a vărsa

Spin

Span

Spun

a toarce

Spit

Spat

Spat

a scuipa

Split

Split

Split

a despica

Spoil

Spoilt (Spoiled)

Spoilt (Spoiled)

a răsfăța

Spread

Spread

Spread

a raspîndi / a împrăstia

Spring

Sprang

Sprung

a izvorî / a sări

Stand

Stood

Stood

a sta în picioare

Stave

Stove (Staved)

Stove (Staved)

a dogi

Steal

Stole

Stolen

a fura / a se furișa

Stick

Stuck

Stuck

a lipi

Sting

Stung

Stung

a înţepa

Stink

Stank

Stunk

a mirosi urât

Strew

Strewed

Strewn (Strewed)

a presăra

Stride

Strode

Stridden

(a) păși

Strike

Struck

Struck

a lovi

String

Strung

Strung

a înşira (pe o ată)

Strive

Strove

Striven

a se strădui

Swear

Swore

Sworn

a jura / a înjura

Sweat

Sweat

Sweat

a transpira

Sweep

Swept

Swept

a mătura

Swell

Swelled

Swollen (Swelled)

a se umfla

Swim

Swam

Swum

a înota

Swing

Swung

Swung

a legăna

Take

Took

Taken

a lua

Teach

Taught

Taught

a învăta / a preda

Tear

Tore

Torn

a rupe / a sfâșia

Tell

Told

Told

a spune / a povesti

Think

Thought

Thought

a se gândi

Thrive

Throve (Thrived)

Thriven (Thrived)

a prospera

Throw

Threw

Thrown

a arunca

Thrust

Thrust

Thrust

a împinge

Tread

Trod

Trod / Trodden

a călca

Undergo

Underwent

Undergone

a trece prin

Understand

Understood

Understood

a întelege

Undertake

Undertook

Undertaken

a lua asupra sa

Upset

Upset

Upset

a se răsturna

Wake up

Woke up (Waked up)

Woke up (Waked up)

a se trezi

Waylay

Waylaid

Waylaid

a acosta

Wear

Wore

Worn

a purta

Weave

Wove

Woven

a ţese

Weep

Wept

Wept

a plânge

Wet

Wet

Wet

a uda

Win

Won

Won

a câstiga

Wind

Wound

Wound

a răsuci

Withdraw

Withdrew

Withdrawn

a retrage

Withhold

Withheld

Withheld

a retine

Withstand

Withstood

Withstood

a rezista

Wring

Wrung

Wrung

a răsuci

Write

Wrote

Written

a scrie

Dacă vrei să afli mai multe detalii despre cursurile noastre dă click aici!

Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington

Hey!

Vrei să-ți îmbunătățești engleza?

Acum la Burlington English ai 20% reducere.