Verbele modale: ce sunt, când și cum se folosesc

Cuprins

Învață să vorbești engleza fluent online cu profesor calificat

Testează-ți nivelul de engleză online

Verbele modale arată posibilitatea, intenția, capacitatea sau necesitatea. Întrucât verbele modale sunt de tip auxiliare, acestea vor fi folosite alături de forma infinitivă a verbului principal al unei propoziții. Totodată, dacă vrei să afli mai multe informații despre verbele în engleză, găsești pe site-ul nostru, la secțiunea „gramatică”.

De obicei, cursanții văd verbele modale dificile ori greoaie, însă vestea bună este că, odată înțelese, ele devin foarte ușoare. În articolul prezent, vei găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru a cunoaște verbele modale, și a ști în ce contexte se folosesc acestea.

Exemple de verbe modale în engleză. Care sunt verbele modale în engleză

Can/Could: She can read Spanish language.

Can you return my books?

Could you open the door please?

Could you bring me a glass of water?

May/Might: She may have caught a fever in the night.

May I come into the classroom?

It might have done damage inside.

Either situation might be the case.

Will/Would: You will remember our whole life.

John will play football tomorrow.

Would you like to have coffee?

Would you open the door, please?

Shall/Should: Next year, I shall buy a new car.

Today, I shall watch a movie.

We should drink a lot of water.

You should attend the class more regularly.

Must/Ought: We must attend his marriage.

You must not spit in this zone

We ought to love our younger.

You ought clean up your room.

Când se folosesc verbele modale

Verbele modale sunt folosite pentru a exprima anumite condiții ipotetice, cum ar fi oportunitatea, capacitatea sau cererile. Ele sunt folosite alături de un verb principal pentru a-i influența sensul.

Ex: I swim every Tuesday.

Ex. 2: I can swim every Tuesday.

Primul exemplu este o simplă afirmația faptică. Vorbitorul participă la o activitate de înot în fiecare săptămână, în fiecare zi de marți.

Al doilea exemplu folosește verbul modal „can”. Se poate observa cum se schimbă ușor sensul. Vorbitorul nu înoată neapărat în fiecare marți; el spune că este capabil să înoate în fiecare marți sau că există posibilitatea ca el să înoate în fiecare marți. Așadar, este ipotetic.

Întrucât verbele modale sunt auxiliare, ele nu pot fi folosite în general propriu-zis. Un verb modal poate apărea singur doar într-o propoziție doar dacă verbul principal este subînțeles deoarece a fost stabilit anterior.

Ex: Can you swim every Tuesday?

Yes, I can.

Verbe modale în engleză tabel

Pentru a fi mai ușor când și cum se utilizează verbele modale, am creat următorul tabel, ușor de urmărit:

Tipul

Verbe modale engleză

Exemple

Traducerea

Ability

Can, could

David can speak three languages.

He could speak fluent when he was 5.

David poate vorbi trei limbi străine.

Vorbea fluent când avea 5 ani.

Permission

Can, Could, May

Can I sit in that chair, please?

Could I open the window?

May I borrow your dictionary?

Pot să mă așez pe scaunul acela, te rog?

Pot să deschid fereastra?

Pot împrumuta dicționarul dumneavoastră?

Advice

Should

You should visit your dentist at least twice a year.

You should try to lose weight.

Ar trebui să vă vizitați dentistul cel puțin de două ori pe an.

Ar trebui să încercați să slăbiți.

Obligation

Must, Have to

I must memorize all of these rules about tenses.

You have to take off your shoes before you get into the mosque.

Trebuie să memorez toate aceste reguli despre timpuri.

Trebuie să te descalți înainte de a intra în moschee.

Possibility

Might, May, Could, Can

It looks nice, but it might be very expensive.

Richard may be coming to see us tomorrow.

Arată bine, dar s-ar putea să fie foarte scump.

Este posibil ca Richard să vină mâine la noi.

Cum se folosesc verbele modale

Din fericire, verbele modale în limba engleză se folosesc în propoziții destul de simple. Pentru propozițiile de bază, aflate la timpul prezent simplu, trebuie să avem în vedere câteva reguli:

 • Verbele modale vin direct înaintea verbului principal, cu excepția întrebărilor;
 • În cazul verbelor modale, folosim infinitivul scurt al verbului principal. Ceea ce înseamnă că. La majoritatea verbelor modale, dar nu la toate „to” este eliminat de la infinitiv.

Pentru a înțelege mai bine, iată un exemplu relevant, declinat în mai multe cazuri:

-În cazul în care vrei să te mândrești cu propria capacitate de a mânca o pizza întreagă, formula va fi „can+verb la infinitiv scurt”, iar restul propoziției va suna ca în mod normal:

I can eat an entire pizza.

– Dacă dorești să comunici că circumstanțele îți cer să mănânci o pizza întreagă, poți utiliza verbul modal „have” înainte de forma infinitivă „eat”:

I have to eat an entire pizza.

-Pentru întrebările închise, cu „da”/„nu”, folosim în continuare forma infinitivă a verbului principal, însă ordinea va fi diferită: verb modal + Subiect + infinitiv verb principal.

Can you eat an entire pizza?

Do you have to eat an entire pizza?

Deoarece verbele modale se ocupă în mare măsură de situații generale sau ipotetice care nu s-au întâmplat de fapt, toate cele de bază se pot referi la timpul prezent și viitor, dar numai unele dintre ele se pot referi la timpul trecut și de cele mai multe ori nu își schimbă forma. De asemenea, verbele modale pot fi folosite cu diferite conjugări ale verbului principal al unei propoziții pentru a se referi la timpul prezent sau viitor în moduri diferite, așa că în continuare îți voi prezenta câteva idei despre timpurile verbale și verbele modale.

Timpurile prezente

 • Prezent continuu: După verbul modal, se folosește „be”, urmat de verbul cu terminația „-ing” a verbului principal.

Formula este: Verb modal + be + verb în formă -ing

Exemplu: I should be going.

 • Prezent perfect continuu: Verbul modal se adaugă înaintea verbului principal la timpul prezent perfect continuu fără a se schimba prea mult. Însă, important de reținut este că verbul principal formează întotdeauna prezentul perfect continuu folosind „have been”, când apare cu un verb modal, niciodată „had been”, chiar dacă subiectul este la persoana a treia.

Formula este: verb modal + have been + verbul principal în formă -ing.

Ex: She must have been sleeping.

Timpurile perfecte ale trecutului simplu și prezentului

Utilizarea unui verb modal în trecutul simplu sau prezentul perfect (care indică o acțiune care a avut loc în trecut, dar este direct legată de prezent) este puțin mai complicată. Niciunul dintre verbele modale nu poate fi folosit la trecut perfect, trecut continuu , sau timpul trecut perfect continuu.

 • Trecutul simplu: Dintre principalele verbe modale enumerate în partea de sus, doar „can” și „will” pot fi folosite în trecutul simplu. Expresiile have to și need to pot fi folosite și în trecutul simplu, atunci când sunt conjugate ca had to și need to. Alte verbe modale folosesc prezentul perfect pentru a discuta evenimente din trecut.

Ex: I could do a handstand when I was a kid.

During exam season in college, I would not sleep much.

 • Prezent prefect: Pentru a forma prezentul perfect folosind verbul modal could, might, should sau would, se utilizează forma prezent perfect a verbului principal, care este have plus participiul trecut. Ca și în cazul prezentului perfect continuu, se folosește întotdeauna have, chiar dacă subiectul este la persoana a treia: could / might / should / would + have + [participiul trecut al verbului principal].

Ex: I might have gone to the party, but I forgot.

Timpurile viitoare

Deoarece timpurile viitor simplu, viitor continuu, viitor perfect și viitor perfect continuu ale verbelor principale sunt toate deja formate cu verbul modal will , atunci când vrei să exprimi probabilitatea, permisiunea sau oricare dintre celelalte condiții discutate mai sus în viitor, de multe ori are sens să o faci în alt mod decât prin adăugarea unui verb modal.

Ex: They will be more likely to come over tomorrow if you give them plenty of warning.

Există însă și situații în care un verb modal altul decât will poate fi folosit pentru a vorbi despre ceva în viitor. În aceste cazuri, noul verb modal înlocuiește doar will în propoziție, iar verbul principal ia aceeași formă în care ar fi cu will

Ex: I can hang out tomorrow.

Could I be majoring in law next year?

They should have left by the time we get there.

By twenty years from now, I may have traveled to more conferences than I care to recall.

Alte utilizări ale verbelor modale

Verbele modale au diverse funcționalități în engleză. Se pot folosi în:

 • În vorbirea indirectă (indirect speech)
 • În declarații negative (negative statements)
 • Cu scopul de a evidenția ceva (for emphasis)

 

Indirect speech

În vorbirea indirectă, verbele modale au rolul de indica ceea ce a spus altcineva. În timp ce majoritatea verbelor modale rămân neschimbate în timpul vorbirii indirecte, există câteva care folosesc forma trecută a verbelor modale (ex: „can” à „could”).

Ex: Darren said „I will visit on Saturday”.

Darren said he would visit on Saturday.

 

Negative statements

În enunțurile negative care conțin verbe modale, negația „nu” vine imediat după verbul modal și înaintea tuturor celorlalte verbe. Forma negativă este adesea contractată (ex. „would not” à wouldn’t)

Ex: She can’t focus because her brother is playing the drums.

You mustn’t play football inside the house anymore.

Emphasis

În conversațiile de zi cu zi, oamenii pun uneori accent pe un verb modal pentru a respinge o afirmație sau o întrebare anterioară.

Ex: Why can’t you be nice ?
I can be nice !

Exerciții cu verbe modale engleză

Pentru a exersa mai bine și a înțelege informațiile din acest articol, îți recomandăm să încerci niște exerciții cu verbe modale în engleză. Răspunsurile corecte sunt la finalul blogului.

 1. Nadal ____ play tennis very well.
  a. can
  b. must
  c. should
 2.  ___ like another drink?
  a. Could
  b. Should
  c. Would
 3. If you go to Egypt, you ___ take a camera.
  a. must
  b. should
  c. would
 4. You ___ talk loudly in the library.
  a. couldn’t
  b. mustn’t
  c. wouldn’t
 5. If you don’t play with us, we ___ win the match.
  a. mustn’t
  b. won’t
  c. wouldn’t
 6. ___ I borrow your pencil?
  a. Must
  b. Will
  c. Shall
 7. I ___speak English when I was younger.
  a. mustn’t
  b. shouldn’t
  c. couldn’t
 8.  Excuse me. ___ I use this computer?
  a. Will
  b. Would
  c. May
 9. You ___ be over sixteen to drive a motorbike.
  a. would
  b. must
  c. will
 10. It’s quite late. My parents ___ be sleeping. I suppose.
  a. shall
  b. would
  c. might

Răspunsurile corecte:

 1. a. can
 2. c. Would
 3. b. should
 4. b. mustn’t
 5. b. won’t
 6. c. Shall
 7. c. couldn’t
 8. c. May
 9. b. must
 10. c. might
Află toate detaliile despre cursurile noastre!

Te așteptăm
la Burlington

Hey!

Vrei să-ți îmbunătățești engleza?

Acum la Burlington English ai 20% reducere.